Bohumil Řebík jak se mu daří

Bohumil Řebík jak se mu daří?

Bohumil Řebík jak se mu daří?
Bohumil Řebík jak se mu daří?

Bohumil Řebík bydlí v okrese Žďár nad Sázavou.

Rodina Řebíků se věnuje podnikání v Praze prostřednictvím firmy LENOX INVEST a.s., která sídlí v Praze na Starém Městě.

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti LENOX INVEST a.s., jakožto rozdělované společnosti, přešla na společnost LENOX GROUP CEE a.s., se sídlem Veleslavínova 93/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 057 79 910, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 22208, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti LENOX INVEST a.s.

Společnost LENOX INVEST a.s. byla založena jako servisní organizace, zajišťující administrativní služby. Postupně získala do svého vlastnictví několik realit a jejich pronájem se stal hlavním zdrojem příjmů. Od roku 2010 investuje do cenných papírů a v průběhu let získala majoritní podíl v několika společnostech.

LENOX INVEST, a.s.
LENOX INVEST, a.s.

Základní údaje LENOX INVEST, a.s.

Telefon: (+420) 566 630 061
Email: info@lenoxgroup.cz
IČ: 26260212
DIČ: CZ26260212
Právní forma: akciová společnost

Sídlo společnosti:

Veleslavínova 93/10, 110 00 Praha 1
Česká republika

Provozovna:

Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika

LENOX GROUP CEE a.s. zastřešuje následující společnosti:

LENOX PLUS, a.s.
LENOX INVEST a.s.
LENOX INDUSTRY a.s.
LENOX SERVICE s.r.o.