byty na prodej na Praze 2 – dobré místo pro vaší investici Praha 2 – Vinohrady

Prodej či koupě bytů podle vašich přání a výhodně. Vlastník bytu si může zvolit prodej podle úvahy. Byty na prodej na Praze 2 jsou stále velmi žádané  dobré místo pro vaší investici.

byty na prodej na Praze 2 - dobré místo pro vaší investici Praha 2 - Vinohrady
byty na prodej na Praze 2 – dobré místo pro vaší investici Praha 2 – Vinohrady
Pražská čtvrť Vinohrady nemá tak dlouhou historii jako některé jiné čtvrti v centrální části Prahy, historie Pražských vinohrad je však význačná překotným (ale dobře organizovaným) vývojem na přelomu 19. a 20. století. Převažující stavební styly na Pražských vinohradech ve kterých byla vystavěna většina činžovních domů a vil na Vinohradech je secese, novorenesance, konstruktivismus a funkcionalismus.Secese vznikla na přelomu 19. a 20 století. Je pro ni příznačná velká citovost a fantazie, výtvarná stylizace, rostlinný ornament z listů a květů, který má představovat proměnlivost života.

byty na prodej na Praze 2 - dobré místo pro vaší investici Praha 2 - Vinohrady
byty na prodej na Praze 2 – dobré místo pro vaší investici Praha 2 – Vinohrady

Slovo secese znamená v latině (v původním tvaru secessio) oddělení, odštěpení a jako název slohu vyjadřuje odštěpení hlavně mladších umělců od starší generace. Proto se také v Německu toto hnutí nazývá Jugendstil – styl mladých, mládí, mladého věku a Francouzi mu říkají L’art nouveau, nové umění.

Název Vinohrady vznikl podle vinohradů zakládaných na popud Karla IV. po založení Nového Města. Vinice postupem let upadaly, takže v 18. století se na jejich místě již nacházely různé usedlosti a letohrádky. Na začátku 19. století byly v místech tzv. Sahary za hradbami Nového Města založeny Wimmerovy sady, aleje ovocných stromů a růží, uchovaly se však jen asi do r. 1830.

byty na prodej na Praze 2 - dobré místo pro vaší investici Praha 2 - Vinohrady
byty na prodej na Praze 2 – dobré místo pro vaší investici Praha 2 – Vinohrady

Ukazatel energetické náročnosti: G* (v tuto chvíli probíhá vypracování PENB, údaj bude aktualizován). Pro více informací prosím volejte na telefonní číslo 602 207 723 nebo piště na e-mail: prodej(a)realityjih.cz