Čtyři eseje o ekonomice neformálních plateb za zdravotní péči v Africe

„Drobná korupce“ je důležitou součástí vztahu mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v souvislosti s korupčními akty. Tento jev, dobře studovaný ve střední a východní Evropě pod názvem „neformální platby“ (IP), je v Africe málo dokumentován. Aby tato mezera byla vyplněna, nabízí tato práce řadu analýz některých klíčových aspektů tohoto problému v africkém kontextu. V kapitole 1 ukážeme, že IP se soustředí na ty nejchudší. Je pravděpodobnější, že v místní veřejné nemocnici čelili nedostatku léků, absenci lékaře a dlouhým čekacím dobám, což zvyšuje pravděpodobnost neoficiálních poplatků. Podrobnější analýza vlivu Nabídka v kapitole 2 potvrzuje, že dlouhé čekací doby, řízení zdravotnického personálu (například využití delegování úkolů) a vnímání personálu směrem k jeho příjmu hrají zásadní roli. Kapitola 3 zdůrazňuje existenci vzájemných efektů při výskytu IP během konzultace, přičemž účinek je větší u nejchudších. A konečně, s teoretickým modelem v kapitole 4, ukážeme, že v rovnováze jsou IP vyšší v čisté mzdové práci než v odměňování na základě výroby. Také zvýšení jednotkové platby v druhém systému snižuje PI, zatímco zvýšení platu má opačný účinek.