Hranice kde jsou a kdo tam žije

Hranice kde jsou a kdo tam žije

Město Hranice se nachází ve východní části Olomouckého kraje v Moravské bráně převážně na pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce cca 260 m.  Hranice se nachází v prostoru, v němž se kumulují dopravní a inženýrské koridory na hlavním železničním a silničním tahu Olomouc – Přerov – Ostrava, s významnou odbočkou na Valašské Meziříčí, Beskydy, Vsetín a na Slovensko. Pro město je významné sousedství lázní v Teplicích nad Bečvou.

Hranice kde jsou a kdo tam žije
Hranice kde jsou a kdo tam žije

,  ,

Praha, Praha 5 Stodůlky,
Praha, Praha 5 Stodůlky,

Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Byly objeveny v na přelomu let 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926.

Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým.
Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým.

Vlašský dvůr byl nejdřív prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později byl přestavěn na královské sídlo
Vlašský dvůr byl nejdřív prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později byl přestavěn na královské sídlo

Vlašský dvůr byl nejdřív prosté opevnění určené k ochraně obchodní stezky, později byl přestavěn na královské sídlo, ale největší proměnou prošel za Václava II, který tu soustředil všechny mincovny z království. Jednak byl v Hoře k ražbě mincí materiál, jednak král přistoupil k měnové reformně, kterou chtěl zajistit kvalitní a jednotnou měnu. K provedení úkolu si přizval florentské právníky a finančníky, kteří na místní obyvatelsko pravděpodobně učinili mocný dojem. Vlašský dvůr se totiž jmenuje po nich, neboť pocházeli z Vlach, jak se tehdy říkalo Itálii. S mincovní reformou souvisí i přestavba celého komplexu. Byla tu vybudována centrální ražebna, nad kterou se postavilo patro obývané králem, a kolem obvodových zdí dvora se vytvořily malé a útulné šmitny. Takové šmitničky.

Společenství vlastníků jednotek Tábor
Společenství vlastníků jednotek Tábor

Společenství vlastníků jednotek Tábor, čp. 2528, 2529, 2530, IČO: 26044064

  

Společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků jednotek