Makroekonomická nerovnováha, krize a řešení krizí v zemích eurozóny

Účelem této práce je studovat vazby mezi makroekonomickou nerovnováhou a krizí a zjistit, do jaké míry jejich zohlednění může pomoci lepšímu řešení krizí v zemích eurozóny. Jednotlivé kapitoly této práce se pokoušejí poskytnout odpovědi na tři důležité otázky: Jaké jsou makrofinanční ukazatele, které by mohly pomoci lépe předvídat epizody rozpočtového stresu v zemích eurozóny? Jaké by byly důsledky zavedení systému pojištění vkladů bank na makroekonomické proměnné a na chování investorů, investorů, kteří by zohledňovali riziko státního selhání? Do jaké míry je kvalita institucí lepší, řízení pomoci zlepšit dlouhodobý růst ekonomiky omezené na mezinárodním kapitálovém trhu? Přijetím krátkodobého přístupu ukazují první dvě kapitoly důležitost důvěry trhu při analýze vazby mezi makroekonomickou nerovnováhou a krizí. Ve třetí kapitole se zabýváme dlouhodobější perspektivou, abychom analyzovali dopady této důvěry na trh na dynamiku růstu. Náš přístup je teoretický i empirický. Teoretický přístup je založen na modelech DSGE (dynamické stochastické modely obecné rovnováhy a modelování krize v malé otevřené ekonomice.