Několik lidí z Ruské federace podniká v české republice.

Ruská Federace byla založena na základě Svazu sovětských socialistických republik, které založil 15. listopadu 1917 Vladimir Lenin Prohlášení o právech ruských národů, které ruským menšinám uděluje právo na sebeurčení. Většina z těchto nových států by však Sověti během ruské občanské války dobyli. Když byl Sovětský svaz formálně vytvořen 30. prosince 1922, byly menšiny země zařazeny do autonomních sovětských socialistických republik (ASSR), které měly menší moc než republiky Sovětského svazu.

Několik lidí z Ruské federace podniká v české republice.
Několik lidí z Ruské federace podniká v české republice.

Rané sovětské úřady přesto povzbuzovaly menšiny, aby se připojily k vládám svých republik, aby se zastupovaly a zbavily Ruska v období známém jako korenizatsiya. Tato politika se dotkla také etnických Rusů a byla prosazována zejména v SSSR, kde domorodci již byli menšinou ve své vlastní vlasti, jako je Buryat ASSR.
Viacheslav Magnitov a Anzhelika Magnitova