Omezování svobody slova není ani náhoda – Výsledky sběru cenzurních případů: listopad 2022

Společnost pro obranu svobody projevu
Společnost pro obranu svobody projevu

Už je to víc než rok a půl, co sbíráme případy cenzurních zásahů českých občanů na digitálních platformách. A před vánočním shonem je ideální čas pro další díl stručné bilance. Přes formulář sběru případů cenzury na sociálních sítích se do našeho systému dostalo celkem 764 případů cenzurních zásahů ze sociálních sítí.

U většiny případů je zcela prokazatelné, že sociální síť porušuje vlastní pravidla, která si sama nastavila. Ač se tak děje chybným robotickým vyhodnocením či nerozeznání kontextu v české řeči, žádnému uživateli se nepodařilo úspěšně se odvolat, i když se o to ve více než polovině případů pokoušeli. Jejich odvolání platforma neřešila buď vůbec, a nebo jim znovu zaslala automatickou odpověď o přezkoumání daného případu a zamítnutí – a to většinou v rámci několika vteřin či minut.

Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou
Rozhovor s herním designérem a zakladatelem Společnosti pro obranu svobody projevu Danielem Vávrou

Poměr cenzurních zásahů na jednotlivých platformách

Ze 764 relevantních případů, které se nám sešly, připadá drtivá většina na Facebook coby nejužívanější sociální síť v ČR. Bohužel právě Facebook využívá mnoho uživatelů současně i pro vlastní podnikání a jsou tak ochotni utrácet na sociální síti za reklamu vlastních výrobků či služeb nemalé peníze. Když je Facebook neoprávněně diskriminuje, zabraňuje tím férové tržní soutěži.

Ještě horší případy evidujeme na Youtube, kde uživatele sociální síť často tzv. „demonetizuje“, což znamená, že nejen, že mu znemožní další podnikání v oblasti podcastů, prezentace, motivačních videí, ale současně mu odmítne vyplatit donaty, tedy peníze, kterými přispěli diváci na jeho činnost.

Facebook: 86%
Jiná (Linked-In, TikTok, ad.): 4%
YouTube: 4%
Instagram: 3%
Twitter: 3%

Nejčastější důvody cenzurních zásahů

Reportované případy třídíme dle tématu do dvanácti kategorií jako např. migrace, rodina / pohlaví, zdravotnictví / medicína, rasa / etnicita, výsledky voleb apod.

Aktuálně stoupá počet blokací a mazání příspěvků v souvislosti s tématem „válka“. Nejde přitom o texty podporující ruskou invazi nebo zpochybňující samotnou existenci války. Zdá se však, že platformy pracují podle politického zadání, které chce potírat jakékoli názory nebo odborné polemiky vybočující z převažujícího hlavního proudu. To platí i o tématu klimatických změn nebo konkrétních politických opatření prosazovaných například v rámci Green Deal.

Běžným případem je cenzura za naprosto nevinný vtip, fotografii nebo sarkastický komentář, které jsou hodnoceny jako „nekorektní“. Nic více než „porušení zásad komunity“ se z automatické zprávy nedozvíte.

Nejčastější typy cenzurních zásahů

Smazání příspěvku: 75%
Blokace profilu (dočasná, většinou na 30 dní): 18%
Blokace profilu (trvalá): 3%
Označení za nepravdivé (factchecking): 3%
Zákaz inzerce / demonetizace kanálu: 1%

Příklady z poslední doby

Blokován autor příspěvku za sdílení zjištění německých výzkumníků ohledně anticovidových vakcín
Blokován autor příspěvku za sdílení zjištění německých výzkumníků ohledně anticovidových vakcín
Blokace za vtip o prezidentu Bidenovi, za upozornění, že meteorologové změnili v počasí barvy ze zelené na červenou, a za muzejní artefakt ze 13. století
Blokace za vtip o prezidentu Bidenovi, za upozornění, že meteorologové změnili v počasí barvy ze zelené na červenou, a za muzejní artefakt ze 13. století

Pomozte nám informovat veřejnost

Sdílejte náš formulář na vašich kanálech a když se dozvíte o další oběti cenzury, vyzvěte ji, aby nám svůj případ vyplnila. Jednotlivé případy zveřejníme jen se souhlasem postižené osoby. Nezapomeňte, prosím, že pro plnohodnotné posouzení potřebujeme aspoň jeden přiložený screenshot, který dokumentuje komunikaci s platformou.