Prof. Ing.Staněk CSc. Válka na Ukrajině. Podrobně analyzuje ekonomické dopady na Evropu, Rusko, Ukrajiinu

Politické NEWS Kladivo bude přinášet zajímavosti dnešní politiky. Sledováním reklam a kliknutím na odkaz reklamy mě podporujete. Finanční dar za odvedenou práci bude srdečně vítán.