Nad agendou OSN se stahují mraky – přední americké banky jsou vyšetřovány kvůli ESG a klimatickým opatřením

Nad agendou OSN se stahují mraky – přední americké banky jsou vyšetřovány kvůli ESG a klimatickým opatřením
Nad agendou OSN se stahují mraky – přední americké banky jsou vyšetřovány kvůli ESG a klimatickým opatřením

Nad agendou OSN se stahují mraky – přední americké banky jsou vyšetřovány kvůli ESG a klimatickým opatřením

Koalice 19 generálních prokurátorů z celé země minulý týden zahájila formální vyšetřování šesti velkých amerických bank s odvoláním na právní obavy týkající se investování bank do „ESG“ a jejich zapojení do aliance OSN bojující proti emisím CO2.

V prohlášení zaslaném e-mailem deníku The Epoch Times jeden ze státních zástupců varoval, že se banky „zřejmě domlouvají s OSN, aby zničily americké společnosti“ a podkopaly nejlepší zájmy národa.

Zpravodajský web BezPressu.news vznikl jako svobodné médium, nezávislé na dotacích jakékoliv politické strany, organizace či jiné instituce. Uvítame jakýkoliv váš příspěvek na podporu provozu stránek, tvorbu překladů videí, článků a sbírání informací, které vyžadují čas a finanční zdroje. Děkujeme!
Zpravodajský web BezPressu.news vznikl jako svobodné médium, nezávislé na dotacích jakékoliv politické strany, organizace či jiné instituce. Uvítáme jakýkoliv váš příspěvek na podporu provozu stránek, tvorbu překladů videí, článků a sbírání informací, které vyžadují čas a finanční zdroje. Děkujeme!

Jiná státní zástupkyně argumentovala, že tato bankovní politika inspirovaná OSN vede k přesunu pracovních míst do komunistické Číny, kde tamní režim pokračuje ve výstavbě uhelných elektráren, aby zajistil levnou a spolehlivou energii.

Nové vyšetřování je nejnovější salvou ze strany států vedených republikány na pozadí rostoucích celostátních obav z „woke“ politiky finančních institucí a dalších mocných obchodních zájmů.

Několik generálních prokurátorů, kteří o vyšetřování hovořili s deníkem The Epoch Times, uvedlo, že jejich úkolem je prosazovat zákony na ochranu spotřebitele a chránit občany ve svých státech před potenciálně nezákonnou činností společností.

Úředníci vyšetřují zejména zapojení bank do kontroverzní United Nations Net-Zero Banking Alliance (NZBA). Tato celosvětová síť bank, svolaná a dozorovaná OSN, se zavazuje, že do roku 2050 eliminuje emise tzv. skleníkových plynů tím, že změní své úvěrové a investiční postupy

Celkový pohled na výsledky hlasování během zasedání Valného shromáždění OSN v sídle OSN v New Yorku 12. října 2022
Celkový pohled na výsledky hlasování během zasedání Valného shromáždění OSN v sídle OSN v New Yorku 12. října 2022

Řada státních zástupců bila na poplach kvůli zapojení OSN do boje proti klíčovým americkým průmyslovým odvětvím, protože banky přenechávají globální organizaci vliv na tvorbu politik.

Nejvyšší představitelé orgánů činných v trestním řízení skupiny států ovládaných převážně republikány uvedli, že mají důvod se domnívat, že vyšetřované banky souhlasily s přizpůsobením svého investičního a úvěrového portfolia emisním cílům OSN.

Tyto cíle, které jsou uvedeny v Pařížské dohodě OSN o změně klimatu, vyzývají k transformaci ekonomiky směrem od tradičních zdrojů energie. Vládní a podnikatelští představitelé vyspělých zemí včetně Spojených států a západní Evropy se dohodli, že budou usilovat o výrazné snížení emisí CO2.

Státní zástupci varovali, že důsledkem těchto politik by bylo, že by klíčová průmyslová odvětví přišla o úvěry – zejména společnosti v energetickém a zemědělském sektoru, které jsou klíčové pro prosperitu a dokonce i národní bezpečnost Spojených států.

Mezi banky, které jsou pod drobnohledem nejvyšších představitelů zákona ve svých státech, patří Bank of AmericaWells FargoMorgan StanleyJPMorgan ChaseGoldman Sachs a Citigroup.

Každé z těchto společností byly minulý týden doručeny požadavky na občanskoprávní vyšetřování, které v podstatě fungují jako soudní obsílky a požadují, aby předaly dokumenty související s jejich zapojením do NZBA.

Od bank se rovněž očekává, že poskytnou záznamy o všech „globálních klimatických iniciativách“, na nichž se podílejí, a o tom, jak jsou tyto programy podporované OSN začleněny do jejich podnikání, vyplývá z občanských vyšetřovacích požadavků, do nichž nahlédl deník The Epoch Times.

Kromě toho jsou banky žádány, aby poskytly podrobnosti o zapojení svých generálních ředitelů do tohoto procesu a o způsobu přijímání rozhodnutí.

Pod drobnohledem jsou také bankovní opatření související s investováním do životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení (ESG). Tyto kontroverzní ukazatele zohledňují při přijímání obchodních rozhodnutí environmentální a sociální politiku, nikoliv pouze tradiční ukazatele rizika a výnosu.

Kritici tvrdí, že ESG investování je využíváno k tomu, aby Američanům vnucovalo nepopulární a ekonomicky škodlivé myšlenky a zároveň nutilo podniky v celé ekonomice, aby je přijaly. Odpůrci tento termín stále častěji spojují s mentalitou „woke“, „sociální spravedlnosti“ a radikální levicovou politikou.

Prokurátoři promluvili

„Zapojili jsme se do tohoto vyšetřování, protože jde o další pokus liberální woke levice vnutit nám do chřtánu své myšlenky, a protože nemohou změnit zákony pomocí politického procesu, chtějí to udělat tak, že použijí zbraně v podnikání,“ řekl generální prokurátor Montany Austin Knudsen. „Dělají to z jakési nemístné touhy prosadit svou liberální agendu.“

Podle Knudsena a mnoha dalších státních návladních to však nemusí být legální.

„Zdá se, že to odporuje našim zákonům na ochranu spotřebitele, jejichž prosazování mám na starosti,“ pokračoval Knudsen v telefonickém rozhovoru pro The Epoch Times s tím, že jeho úřad a volení úředníci na všech úrovních jsou pod rostoucím tlakem veřejnosti, aby se touto záležitostí a možným porušováním zákona zabývali.

„Tady v Montaně je zima,“ dodal generální prokurátor. „Potřebujeme silný energetický sektor, abychom udrželi naše domovy v teple – a to rozhodně nemůžeme dělat pomocí větrné a solární energie.“

Knudsen, který rovněž spolupracuje s koalicí státních zastupitelství zaměřenou na investiční gigant BlackRock, uvedl, že se jedná v podstatě o pokračování stejného problému: V tomto případě se jedná o stejný problém. Mocné bankovní a finanční zájmy se snaží nevhodným způsobem vnutit veřejnosti své názory.

„Korporátní bankovnictví a investiční průmysl se snaží napnout své síly a tlačit na podniky, aby se vydaly politickým směrem a podnikaly politické kroky,“ řekl. „Ale to není jejich funkce. Jejich úkolem je poskytovat úvěry a vytvářet zisk pro akcionáře.“

„Je to pokračování probuzeného ESG smetí, se kterým se musíme stále více potýkat,“ dodal generální prokurátor z Montany.

Do budoucna je podle Knudsena „vše na stole“, v závislosti na výsledku vyšetřování. Podle zákonů na ochranu spotřebitele má stát pravomoc ukládat občanskoprávní pokuty.

Knudsen uvedl, že montanští zákonodárci, kteří jsou rovněž pod rostoucím tlakem veřejnosti, hodlají přijmout důrazná legislativní opatření, až se příští rok znovu sejde státní legislativa.

Pokračoval, že důsledky této bankovní politiky poškozují řadu legálních odvětví, a jako příklad uvedl podniky zabývající se střelnými zbraněmi, které jsou „skřípnuty“ finančními službami a dokonce i pojišťovnami.

„Tyto společnosti je třeba pohnat k odpovědnosti, takže všichni hledáme, jaké orgány jsou k dispozici,“ řekl Knudsen. „Všechny možnosti jsou rozhodně na stole.“

Generální prokurátor Oklahomy John O’Connor uvedl, že jeho úřad se k vyšetřování připojil ze dvou hlavních důvodů: Ameriku neřídí Organizace spojených národů a tyto banky útočí na oklahomské výrobce a spotřebitele fosilních paliv a na oklahomská pracovní místa“.

„Aliance Net-Zero Banking, na kterou dohlíží OSN, zničí společnosti, které se zabývají činnostmi spojenými s fosilními palivy nebo jsou na nich energeticky závislé, nebo tyto věřitele, pokud jde o kapitál“, vysvětlil v prohlášení zaslaném e-mailem deníku The Epoch Times. „Je nepřijatelné, aby tyto banky prosazovaly investiční strategii, jejímž cílem je prosadit levicovou sociální a ekonomickou agendu.“

Předvolání, která O’Connorův úřad bankám zaslal, obsahují žádosti o vysvětlení, jakým způsobem jsou cíle Aliance Net-Zero Banking začleněny do činnosti bank a jaká opatření přijaly k odstranění uhlovodíkové energie z ekonomiky.

Generální prokurátor státu Indiana Todd Rokita bil na poplach kvůli tomu, co jeho úřad označil za „zjevné spiknutí“ zahrnující OSN a prověřované banky.

„Zdá se, že tyto banky se spolčily s OSN, aby zničily americké společnosti, které se specializují na fosilní paliva nebo jsou na nich jinak energeticky závislé,“ uvedl Rokita. „Prosazují investiční strategii, jejímž cílem není maximalizovat finanční výnosy, ale prosadit levicovou sociální a ekonomickou agendu, kterou nelze jinak realizovat než prostřednictvím volebních uren.“

Prokurátor z Indiany označil investování do ESG za „schéma“ a slíbil, že bude chránit obyvatele svého státu.

„Tento nový woke-ismus ve finančním sektoru představuje skutečnou hrozbu pro obyčejné severoameričany,“ pokračoval. „Indiánští farmáři, řidiči kamionů a pracovníci v palivovém průmyslu jsou poškozeni, když radikální levice útočí na celé segmenty naší ekonomiky. A je znepokojující, že tyto banky z Net-Zero Banking Aliance přijímají rozkazy od globalistů z OSN, kteří jsou až příliš ochotni podkopávat nejlepší zájmy Ameriky.“

Generální prokurátor státu Missouri Eric Schmitt varoval, že Net-Zero Banking Aliance představuje velkou hrozbu pro klíčová odvětví v jeho státě.

„Missourští farmáři, společnosti pronajímající ropu a další podniky, které jsou životně důležité pro missourskou a americkou ekonomiku, nebudou moci kvůli této alianci získat úvěr,“ varoval Schmitt v prohlášení zaslaném e-mailem deníku The Epoch Times.

Missouri se minulý týden stalo posledním státem, který se zbavil společnosti BlackRock kvůli její woke politice, a oznámilo, že stáhne přibližně 500 milionů dolarů z investic penzijního fondu držených u tohoto stále kontroverznějšího finančního gigantu.

Missourský generální prokurátor vyčetl bankám, že „přenechávají autoritu OSN“, a uvedl, že tyto kroky povedou k „zabíjení amerických společností, které se nehlásí ke klimatické agendě woke“.

„Tyto banky se zodpovídají americkým zákonům – nenecháme mezinárodní orgány, aby stanovovaly normy pro naše podniky,“ dodal Schmitt.

Zákonodárce z Missouri stále hlasitěji hovoří o hrozbě, kterou podle něj tyto trendy představují pro národ, a bije na poplach, jak tato woke politika prospívá komunistické Číně a její ekonomice na úkor Ameriky.

Letos v létě Schmittův úřad také zaslal společnostem Morningstar a Sustainalytics požadavky na občanskoprávní vyšetřování týkající se ESG investování.

Generální prokurátor Ken Paxton z Texasu přislíbil, že přijde na kloub vztahu mezi OSN a možným porušováním právních předpisů ze strany bank.

„Radikální hnutí za změnu klimatu vede již léta totální válku proti americké energetice a poslední, co Američané právě teď potřebují, jsou firemní aktivisté, kteří pomáhají levici přivést náš průmysl fosilních paliv k bankrotu,“ uvedl texaský státní zástupce.

„Pokud si největší banky na světě myslí, že jim projde lhaní spotřebitelům nebo jiné nezákonné kroky, jejichž cílem je zasáhnout životně důležité americké odvětví, jako je energetika, tak se šeredně mýlí,“ pokračoval. „Toto vyšetřování teprve začíná a my se nezastavíme, dokud se nedobereme pravdy.“

Mezi další státy, které vyšetřují, patří Arizona, Arkansas, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Tennessee a Virginie. Nejméně pět dalších států se připojilo, ale nemohou být jmenovány z důvodu státní politiky důvěrnosti.

V srpnu podobná koalice státních zástupců varovala generálního ředitele společnosti BlackRock, Larryho Finka, člena představenstva Světového ekonomického fóra a vlivné Rady pro zahraniční vztahy, že politika jeho společnosti může být nezákonná.

„Naše státy nebudou nečinně přihlížet tomu, jak jsou důchody našich penzistů obětovány klimatické agendě společnosti BlackRock,“ varovali a poukázali na několik možných právních porušení týkajících se investování do ESG této politicky propojené firmy.

Účinky a důsledky

Bloomberg, médium, které hlasitě podporuje klimatickou agendu OSN a které založil spolupředseda Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) Michael Bloomberg, si tento měsíc stěžoval, že Fink a další klíčoví finanční představitelé se nezúčastní nadcházející klimatické konference OSN COP27 v Egyptě.

GFANZ s aktivy v hodnotě více než 135 bilionů dolarů měla být vstupenkou na planetu, která by se přiklonila ke klimaticky šetrnější formě financování. Po roce však není jasné, jak členové dostojí svým slibům,“ napsal Alastair Marsh z agentury Bloomberg a jako jeden z důvodů uvedl snahu republikánských států.

Floridský guvernér Ron DeSantis patří mezi republikánské politické lídry, kteří usilují o zastavení woke politiky v bankách. Žádá zákonodárce, aby na zasedání v roce 2023 přijali zákon, který by politiku ESG omezil.

Přeložila: Daniela

Zdroj: www.theepochtimes.com