Rodiny jsou pilíře maďarské národní suverenity, říká ministrině

Na schůzce byly diskutovány i problémy v implementaci zákona, které by podle ministra mohl vyřešit zrychlený procesní balíček, který nyní projednává Parlament.  Tyto úpravy by mohly urychlit všechny rodinněprávní případy, kdy soud rozhoduje o otázce týkající se nezletilého, a mohly by také pomoci s procesními problémy v přeshraničních rodinněprávních případech, dodal.  "Budeme pokračovat v naší práci, ve které jsme nabídli partnerství všem dobře smýšlejícím nevládním organizacím," řekla Judit Varga a dodala, že ministerská komisařka Zsuzsa Wopera bude i nadále pracovat na udržení efektivní spolupráce a dialogu. "Pro nás je ochrana maďarských rodin a dětí na prvním místě," uzavřel ministr spravedlnosti.
Na schůzce byly diskutovány i problémy v implementaci zákona, které by podle ministra mohl vyřešit zrychlený procesní balíček, který nyní projednává Parlament.
Tyto úpravy by mohly urychlit všechny rodinněprávní případy, kdy soud rozhoduje o otázce týkající se nezletilého, a mohly by také pomoci s procesními problémy v přeshraničních rodinněprávních případech, dodal.
„Budeme pokračovat v naší práci, ve které jsme nabídli partnerství všem dobře smýšlejícím nevládním organizacím,“ řekla Judit Varga a dodala, že ministerská komisařka Zsuzsa Wopera bude i nadále pracovat na udržení efektivní spolupráce a dialogu. „Pro nás je ochrana maďarských rodin a dětí na prvním místě,“ uzavřel ministr spravedlnosti.

Rodiny jsou pilíři naší národní suverenity, „takže vláda dělá vše, co je v jejích silách, aby ochránila tyto tradiční komunity s každým novým zákonem a rozhodnutím,“ uvedla ve čtvrtek ministryně spravedlnosti na své facebookové stránce.

Ve čtvrtek zasedala Občanská pracovní skupina pro práva rodiny, na které je ministerstvo spravedlnosti v kontaktu s více než šedesáti nevládními organizacemi, napsala ve svém příspěvku Judit Varga.

Pro vládu je obzvláště důležité udržovat konstruktivní výměnu názorů s aktéry občanské společnosti a veřejnými orgány, zdůraznil ministr.

„Všichni sdílíme společný zájem chránit zájmy zranitelných skupin, včetně především nezletilých dětí,“ zdůraznila. Jednání pracovní skupiny zhodnotilo legislativní úspěchy uplynulých dvou let v oblasti rodinného práva a nastínilo hlavní úkoly pro další období.

Mezi nimi byla zvláštní pozornost věnována nové právní úpravě slyšení dětí s rozhodovací schopností a dosavadním zkušenostem s aplikací zákona o sdílené rodičovské péči a střídavé péči.

Na schůzce byly diskutovány i problémy v implementaci zákona, které by podle ministra mohl vyřešit zrychlený procesní balíček, který nyní projednává Parlament.

Tyto úpravy by mohly urychlit všechny rodinněprávní případy, kdy soud rozhoduje o otázce týkající se nezletilého, a mohly by také pomoci s procesními problémy v přeshraničních rodinněprávních případech, dodal.

„Budeme pokračovat v naší práci, ve které jsme nabídli partnerství všem dobře smýšlejícím nevládním organizacím,“ řekla Judit Varga a dodala, že ministerská komisařka Zsuzsa Wopera bude i nadále pracovat na udržení efektivní spolupráce a dialogu. „Pro nás je ochrana maďarských rodin a dětí na prvním místě,“ uzavřel ministr spravedlnosti.