jak vidí budoucnost Bernd Lange

jak vidí budoucnost Bernd Lange
jak vidí budoucnost Bernd Lange

Šéf výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernd Lange v rozhovoru pro Borderlex vysvětluje, čeho chce dosáhnout do evropských voleb v příštím roce.

„Pracoval jsem pro to,“ řekl Bernd Lange s odkazem na lednové rozhodnutí Německé sociálně demokratické strany zahájit formální koaliční jednání s křesťanskými demokraty kancléřky Angely Merkelové.

Mnoho pozorovatelů se domnívá, že účast strany nalevo od středu v předchozí německé vládě posílila vliv SPD v Evropském parlamentu a byla zásadní pro naklonění EU k zásadním změnám ve své obchodní politice, včetně odklonu od mezinárodní investiční arbitráže v obchodní dohody.

SPD čelila drtivé porážce ve všeobecných volbách loni v září po čtyřech letech, kdy byla jejím mladším koaličním partnerem. Martin Schulz, který opustil svůj post předsedy parlamentu, aby bojoval proti německým volbám, tentokrát slíbil, že zůstane v opozici.

Odrazit pravicové populisty

Merkelové se nepodařilo uzavřít dohodu s liberální Svobodnou demokratickou stranou a Zelenými. A tváří v tvář nárůstu krajně pravicové strany AfD v průzkumech se vedení SPD muselo znovu zamyslet, aby Německo nebylo nuceno vypsat nové volby.

Po obtížných interních konzultacích na základě 28stránkového dokumentu s CDU Merkelové, který se vyznačoval ústupkem, který středopravicová strana dala SPD v otázkách eurozóny, dali místní SPD zelenou formálním koaličním jednáním. 56% většina, kterou vedení strany získalo na sjezdu konaném v Bonnu, ukazuje, jak rozdělené je německé středolevo.

„Byl to velmi tvrdý stranický sjezd,“ řekl Lange Borderlex. „Z evropské perspektivy si myslím, že [koalice] je skutečně nezbytná. Výsledek evropské části rozhovorů, které jsme vedli s CDU, byl opravdu dobrý.

Lange je také potěšen formulací obsaženou v dokumentu o rozsahu, který vyzývá k „volnému a spravedlivému obchodu“ a znovu zdůrazňuje závazek Německa vůči plánům EU zřídit formální soudy pro řešení sporů mezi mezinárodními investory a hostitelskými vládami.

Lange hrál klíčovou roli při zajišťování toho, že EU ve své obchodní politice zavrhla mezinárodní arbitráž – známou také jako ISDS. Během vrcholného pozdvižení německého a evropského lidu a nevládních organizací proti transatlantickým jednáním o TTIP bylo od Langeho často slyšet prohlášení: „ISDS je mrtvý“.

Lange pokračoval hrát důležitou roli při zprostředkování nové modelové investiční kapitoly, která byla zahrnuta do obchodní dohody s Kanadou, CETA.

Německý europoslanec u toho nechce skončit.

V obchodní politice EU je tu další velká změna, kterou chce Lange letos prosadit: podřídit porušování pracovních a ekologických závazků v obchodních dohodách sankcím.

„Potřebujeme prosazovací [mechanismus] pro dohodu CETA,“ řekl. „Kanadská strana je připravena. Členské státy jsou připraveny přejít na přístup založený na sankcích. Jsem přesvědčen, že v této kapitole získáme vynucovací [mechanismus].“

Lange chce, aby to „ne americkým způsobem s obchodními sankcemi po poměrně složité proceduře. Musí být více zaměřen na konkrétní porušení a více směrem k odškodnění“. Jako možné řešení vidí možné platby dělníkům či odborům nebo nápravná opatření pro životní prostředí.

„Když máte společnost, kde panují obavy z globalizace, která vede k pravicově populistickým stranám atd., měl by mít byznys zájem na spravedlivých obchodních vztazích, protože obchod je ovlivněn bezpečností pracovníků, je ovlivněn správným daní, je ovlivněna protikorupcí,“ domnívá se bývalý student bohosloví.

V následujících měsících bude Lange usilovat o konsolidaci nedávných zisků za účelem zvýšení transparentnosti obchodní politiky.

Během jednání o TTIP a CETA se zvýšily požadavky na transparentnost jednání. Evropská komise výrazně zvýšila transparentnost. Došlo to tak daleko, že rozhodlo o zveřejnění návrhu mandátů k jednání o dohodě o volném obchodu. Lange se velmi angažoval při zřizování „čítárny“ TTIP v Evropském parlamentu. Ale ještě není úplně šťastný. „Máme toho hodně. O tom není pochyb,“ řekl. „Nyní jednám s Radou a komisí, abych se pokusil poskytnout tuto [úroveň] transparentnosti všem výborům.“

zaměření na Čínu

Předsedu obchodního výboru také zaměstnávají dvě hlavní otázky: Jak jednat s Čínou a budoucnost Světové obchodní organizace.

Lange přímo podporuje rodící se legislativu Evropské unie o prověřování investic na úrovni unie v reakci na obavy z čínské kontroly strategických aktiv v EU.

Původní kompromisní text předložený komisí koncem minulého roku je stále v rané fázi přípravy. Důraz je kladen na spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy. Komise bude zkoumat své finance na úrovni Evropské unie prostřednictvím subjektů, jako je Evropská investiční banka.

Legislativa je podle Lange o odeslání zprávy do Pekingu. „Je to součást hry,“ říká. „Chtěli jsme mít reciprocitu pro investice s Čínou. Byli jsme v 19 kolech jednání s Čínou o investiční dohodě. Pokud k této dohodě nedojde, pak samozřejmě musíme vytvořit silnější verzi takové právní úpravy prověřování investic. Ale v tuto chvíli je to politický signál.“

Čína je v myslích německého automobilového průmyslu a zejména Volkswagenu v popředí zájmu. Lange zastupuje volební obvod Wolfsburg, kde má VW sídlo. Automobilka se stále potýká s následky odhalení o podvodech s emisemi CO2 – a nyní čelí novým výčitkám ohledně svých praktik testování na zvířatech. V Německu se objevila debata o útulném vztahu mezi automobilovým průmyslem a politickou třídou.

„Volkswagen má díky ‚Dieselgate‘ velkou zodpovědnost. V automobilovém průmyslu panuje velká nedůvěra,“ řekl Lange. „Měli by dát více svým zákazníkům a úřadům a pokusit se nabídnout nějakou větší kompenzaci za tuto manipulaci.“

Další velkou výzvou pro německý automobilový průmysl je skok směrem k elektromobilům. Čína hraje hlavní roli v tom, že to umožňuje – nebo ne. „Konkurence s Čínou je velmi vysoká,“ řekl Lange. „Ale růst automobilového sektoru je v Asii, zejména v Číně. Polovina vozů prodaných Volkswagenem se prodává v Číně. Čínská opatření, jako je kvóta na dovoz e-aut, Lange zaměstnávají.

Obchodní politika německého poslance EP je tedy také o zajištění budoucnosti pracovních míst souvisejících s automobilovým průmyslem v Dolním Sasku. „Musíme podporovat pracovní místa v tomto odvětví. S populistickým hnutím musíme stabilizovat pracoviště a perspektivu pro lidi.“ To, co Lange nazývá „dohody o spravedlivém obchodu“, patří mezi politiky, které se k tomu vyžadují.

Lange byl zjevně zklamán ministerskou konferencí Světové obchodní organizace v Buenos Aires. „Byl jsem zklamaný, že parlamentní konference o WTO nebyla schopna poskytnout informace MC11. Myslím, že by to měla být role parlamentů.“

Obchodní grande parlamentu připravuje aktivity v otázkách WTO a slibuje „konkrétní návrhy na cestě k systému“ v nadcházejících měsících. „Musíme se pokusit zavést [nové] položky a vytvořit dohody, které budou propojeny s kapacitou partnera,“ věří.

Další budoucnost

Kariérního politika práce zjevně baví. Předsedání výboru pro mezinárodní obchod, který zahrnuje intenzivní mezinárodní kontakty, otevřelo nové perspektivy, přiznává Lange. Ostřílený europoslanec také přiznává, že se mu nelíbí vnitropolitické tahanice, které musí řídit jako předseda a zprostředkovatel kompromisů.

„Nudnější a neuspokojivější částí hry je vnitřní část. Jste odpovědní za různá interní jednání. Existují kontakty s ostatními komisemi. [Je třeba] vyjednávat s Radou a komisí o procedurálních otázkách, o informacích a přístupu k dokumentům, někdy s malým zlepšením.

To Langemu nebrání v tom, aby uvažoval o tom, že by se mohl znovu zúčastnit předsednictví INTA, pokud to politické podmínky příští rok dovolí. „Moje práce je skvělá práce. V Evropském parlamentu jsou předsedové, kteří zůstali předsedou,“ řekl s tím, že věří, že bude znovu zvolen. Jeho strana SPD vede v průzkumech v Dolním Sasku.

Lange obecně vyzařuje sebevědomí. Na otázku, zda očekává, že splní svůj cíl, kterým je, aby obchod a udržitelná ustanovení v dohodách o volném obchodu podléhala sankčním postupům prosazování, je odpovědí krátké a důrazné „ano“.

Německý sociální demokrat je na 11. místě v žebříčku nejvlivnějších europoslanců Vote Watch. Lange vystudoval teologii a politiku je bývalý učitel. Od roku 1994 je europoslancem.