Společenství vlastníků domu Neklanova 123/19 Praha 2 , Praha IČO 09915192

Společenství vlastníků domu Neklanova 123/19 Praha 2 , Praha IČO 09915192
Společenství vlastníků domu Neklanova 123/19 Praha 2 , Praha IČO 09915192

Společenství vlastníků domu Neklanova 123/19 Praha 2
IČO: 09915192
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Neklanova 123/19, Vyšehrad, 128 00 Praha

Neklanova 123/19, Vyšehrad, 128 00 Praha
Neklanova 123/19, Vyšehrad, 128 00 Praha

Datum vzniku a zápisu 12. únor 2021
Spisová značka S 20234/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků domu Neklanova 123/19 Praha 2
Sídlo Neklanova 123/19, Vyšehrad, 128 00 Praha
Identifikační číslo 09915192
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán
Předseda společenství vlastníků
ADAM ZLÁMAL
Praha
Den vzniku funkce: 12. únor 2021
Počet členů
1

Společenství vlastníků jednotek ul. Růžová č.p. 11/1341 Praha 1

Společenství vlastníků jednotek ul. Růžová č.p. 11/1341 Praha 1
Datum vzniku a zápisu 23. únor 2005
Spisová značka S 5449/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků jednotek ul. Růžová č.p. 11/1341 Praha 1
Sídlo Růžová 1341/11, Nové Město, 110 00 Praha

Společenství vlastníků jednotek ul. Růžová č.p. 11/1341 Praha 1
Společenství vlastníků jednotek ul. Růžová č.p. 11/1341 Praha 1

Identifikační číslo 27212793
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán Předseda výboru
Monika Glendová Praha
Den vzniku funkce: 5. duben 2018
Den vzniku členství: 5. duben 2018
Člen výboru
Dagmar Votlučková
Praha
Den vzniku členství: 5. duben 2018
Člen výboru
Jana Kozová
Praha
Den vzniku členství: 5. duben 2018
Počet členů 3
Způsob jednání
Za výbor jedná navenek jeho předseda. Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru.
Počet členů 3

Společenství vlastníků jednotek Růžová 1522/16, Praha 1 , Praha IČO 27167062

Datum vzniku a zápisu 18. srpen 2004
Spisová značka S 4993/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků jednotek Růžová 1522/16, Praha 1

Společenství vlastníků jednotek Růžová 1522/16, Praha 1
Společenství vlastníků jednotek Růžová 1522/16, Praha 1

Sídlo Růžová 1522/16, Nové Město, 110 00 Praha
Identifikační číslo 27167062
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Předmět činnosti správa domu
Statutární orgán
Předseda výboru
Jaroslav Kotalík
Praha
Den vzniku funkce: 24. červenec 2017
Den vzniku členství: 24. červenec 2017
Člen výboru
Ladislav Hoffmann
Praha
Den vzniku členství: 26. září 2017
Člen výboru
JIŘÍ KUFR
Praha
Den vzniku členství: 16. květen 2018
Počet členů
3
Způsob jednání
Za výbor jedná navenek předseda výboru nebo výborem písemně pověřený člen výboru. Je-li pro právní úkon zapotřebí písemná forma, je nezbytný podpis předsedy a dalšího člena výboru.

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3 Žižkov IČO: 03476961

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3 Žižkov IČO: 03476961

Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 15874 S, Městský soud v Praze

Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3 Žižkov IČO: 03476961
Společenství vlastníků V Zahrádkách č.p. 2026-2029 Praha 3 Žižkov IČO: 03476961

Účel nadace
– Správa nemovité věci a další činnosti
Statutární orgán
DOMINIKA BUČKOVÁ – místopředseda
Praha – Žižkov, V zahrádkách, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 10. 2016
den vzniku funkce: 25. 10. 2016
Ing. JAROSLAV CÍGLER – člen
Praha – Žižkov, V zahrádkách, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 10. 2014
RICHARD RATAJ – předseda
Praha – Žižkov, V zahrádkách, PSČ 130 00

Schvalování stanov SVJ vzniklých před rokem 2014 a jejich změn

Změny stanov, jimiž budou stanovy přizpůsobeny ustanovením NOZ a také při každé další budoucí změně, schvalovány vždy za účasti notáře, musí tedy mít formu veřejné listiny.

Schvalování stanov SVJ vzniklých před rokem 2014 a jejich změn
Schvalování stanov SVJ vzniklých před rokem 2014 a jejich změn

Je to z toho důvodu, že SVJ vznikala před 1. 1. 2014 vždy přímo ze zákona (podle § 9 odst. 3 nebo odst. 4 ZoVB), takže nevznikala na základě prohlášení nebo na základě smlouvy o výstavbě.

Schvalování stanov SVJ vzniklých před rokem 2014 a jejich změn
Schvalování stanov SVJ vzniklých před rokem 2014 a jejich změn

Pro schválení změn stanov postačí po 1. 1. 2014 jejich schválení alespoň nadpoloviční většinou hlasů vlastníků jednotek přítomných na usnášeníschopném shromáždění, neurčují-li současné stanovy SVJ požadavek vyšší většiny. Jestliže dosavadní stanovy SVJ obsahují požadavek vyšší většiny hlasů pro schválení změn stanov (např. tříčtvrtinové většiny hlasů vlastníků jednotek přítomných na shromáždění), musí být změny stanov v roce 2014 schváleny touto vyšší většinou hlasů. Teprve po případném vypuštění takového požadavku ze stanov bude možné změny stanov schvalovat nadpoloviční většinou hlasů vlastníků jednotek přítomných na usnášeníschopném shromáždění.

Schvalování stanov SVJ vzniklých od roku 2014 a jejich změn

§ 1200 (1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení stanov souhlas vlastníků všech jednotek.

Schvalování stanov SVJ vzniklých od roku 2014 a jejich změn
Schvalování stanov SVJ vzniklých od roku 2014 a jejich změn

Od roku 2014 se tak budou SVJ zakládat především vložením stanov do Prohlášení nebo do smlouvy o výstavbě, které jsou veřejnou listinou. Tyto stanovy musí také obsahovat určení prvních členů statutárního orgánu a pro jejich přijetí se nevyžaduje forma notářského zápisu, což platí rovněž pro následné schvalování změn těchto stanov. Bude-li SVJ zakládáno bez vložení stanov do Prohlášení nebo smlouvy o výstavbě, musí s přijetím stanov souhlasit všichni vlastníci jednotek a vyžaduje se forma veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Účast notáře bude nutná i při změnách těchto stanov.

Společenství vlastníků pro dům Dělnická 1481/71, Praha – Holešovice IČO: 28225694

Datum zápisu 24. 1. 2008
Obchodní firma: Společenství vlastníků pro dům Dělnická 1481/71, Praha – Holešovice
Sídlo : Praha 7 – Holešovice, Dělnická 1481/71, PSČ 170 00
IČO : 28225694

Společenství vlastníků pro dům Dělnická 1481/71, Praha - Holešovice IČO: 28225694
Společenství vlastníků pro dům Dělnická 1481/71, Praha – Holešovice IČO: 28225694

Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Spisová značka 8479 S, Městský soud v Praze

Společenství vlastníků pro dům Dělnická 1481/71, Praha - Holešovice IČO: 28225694
Společenství vlastníků pro dům Dělnická 1481/71, Praha – Holešovice IČO: 28225694

Statutární orgán
MARTIN VÁCLAVÍK – Předseda výboru
Praha – Holešovice, Dělnická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 11. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2017
JANA STŘÍBRNÁ – Místopředseda výboru
Praha – Holešovice, Dělnická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 11. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2017
TOMÁŠ TURŠNER – Člen výboru
Praha – Holešovice, Dělnická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 19. 11. 2015

Společenství vlastníků Rezidence Rooseveltova 166/10, Praha IČO 26740958

Společenství vlastníků Rezidence Rooseveltova 166/10
IČO: 26740958
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
SCHRÁNKA: ugcybst
ADRESA: Rooseveltova 166/10, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha

Společenství vlastníků Rezidence Rooseveltova 166/10, Praha IČO 26740958
Společenství vlastníků Rezidence Rooseveltova 166/10, Praha IČO 26740958

Datum vzniku a zápisu: 1. leden 2003
Spisová značka S 2890/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Rezidence Rooseveltova 166/10
Sídlo Rooseveltova 166/10, Bubeneč, 160 00 Praha
Identifikační číslo : 26740958
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán:
Předseda společenství vlastníků
MILENA GOSHEVA BAKER
Praha
Den vzniku funkce: 27. červen 2019
Počet členů
1
Způsob jednání
Předseda společenství je statutárním orgánem společenství. Předseda společenství zastupuje společenství vlastníků samostatně.
Kontrolní komise
Člen kontrolní komise
Radek Koch
Praha
Den vzniku členství: 23. květen 2019
Pavel Podzemský
Praha
Den vzniku členství: 23. květen 2019
Ing. Vladimír Manda
Praha
Den vzniku členství: 1. červenec 2019
Počet členů
3

Společenství vlastníků Žerotínova 1739/66, Praha 3 , Praha IČO 04086414

Společenství vlastníků Žerotínova 1739/66, Praha 3
IČO: 04086414
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
ADRESA: Žerotínova 1739/66, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha

Společenství vlastníků Žerotínova 1739/66, Praha 3 , Praha IČO 04086414
Společenství vlastníků Žerotínova 1739/66, Praha 3 , Praha IČO 04086414

Datum vzniku a zápisu
18. květen 2015
Spisová značka S 16498/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků Žerotínova 1739/66, Praha 3
Sídlo Žerotínova 1739/66, Žižkov, 130 00 Praha
Identifikační číslo : 04086414
Právní forma Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán – výbor
Člen výboru
Václav Pospíšil
Praha
Den vzniku členství: 18. květen 2015
PAVEL FREITAG
Praha
Den vzniku členství: 18. květen 2015
Předseda výboru
FRANTIŠEK FREUDL
Praha
Den vzniku funkce: 26. duben 2018
Den vzniku členství: 26. duben 2018
Počet členů
3
Způsob jednání
Členové výboru mohou zastupovat společenství ve všech záležitostech. V zastoupení společenství činí právní jednání vždy dva členové výboru společně. Samostatně může společenství zastoupit člen výboru, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. Má-li společenství zaměstnance, pověří jednoho člena výboru právním jednáním vůči zaměstnancům. jinak tuto působnost vykonává předseda výboru.

Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská , Praha IČO 26441101

Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská , Praha IČO 26441101
IČO: 26441101
FORMA: Společenství vlastníků jednotek
SCHRÁNKA: dyu399p
ADRESA: Ruzyňská 583/59, Liboc, 162 00 Praha

Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská , Praha IČO 26441101
Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská , Praha IČO 26441101

Datum vzniku a zápisu
20. březen 2001
Spisová značka S 449/MSPH Městský soud v Praze
Obchodní firma Společenství vlastníků jednotek domů Pavlovská a Ruzyňská
Sídlo Ruzyňská 583/59, 162 00 Praha
Identifikační číslo 26441101
Právní forma : Společenství vlastníků jednotek
Statutární orgán
Člen výboru
Jaroslav Uhlíř
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Alena Šebíková
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Marie Urbanová
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Předseda výboru
Blanka Frieszová
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2015
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Člen
Karel Prokůpek
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Místopředseda
Martin Karfus
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2015
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Člen
Jana Parmová
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Místopředseda
Jiří Koten
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2015
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Člen
Jan Kulhánek
Praha
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Člen výboru
Ilona Burešová
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2017
Den vzniku členství: 1. leden 2017
Kontrolní orgán
Předseda
Stanislav Chalupa
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2015
Den vzniku členství: 1. leden 2015
Člen
Dagmar Bělohlávková
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2015
Den vzniku členství: 1. leden 2015
VĚRA PAUKERTOVÁ
Praha
Den vzniku funkce: 1. leden 2017
Den vzniku členství: 1. leden 2017
Počet členů
3