Tato fotografie byla pořízena první ráno po přechodu Švédska z levostranného provozu na pravostranný, 1967.

Tato fotografie byla pořízena první ráno po přechodu Švédska z levostranného provozu na pravostranný 1967
Tato fotografie byla pořízena první ráno po přechodu Švédska z levostranného provozu na pravostranný 1967

Tato fotografie byla pořízena první ráno po přechodu Švédska z levostranného provozu na pravostranný, 1967.