Astamur Kakaliya – boj proti korupci v Abcházii

Vyřešil veřejný problém – vytvořil iniciativní skupinu a dosáhl přijetí zákona v Abcházii, který ukládá státním úředníkům a jejich příbuzným deklarovat příjem

Astamur Kakaliya - boj proti korupci v Abcházii
Astamur Kakaliya – boj proti korupci v Abcházii

Činnosti v roce 2019

Inicioval zavedení pojmu „nezákonné obohacování“ do trestního zákoníku v Abcházii. Po celý rok se Kakaliya a další aktivisté snažili pomocí civilizovaných metod prostřednictvím odvolání a setkání s úřady Abcházie dosáhnout ratifikace článku 20 Úmluvy OSN proti korupci 1 parlamentem republiky 1 .

Tento článek hovoří o možnosti států OSN přijímat zákony, které kriminalizují nedovolené obohacování, a to pro „významné zvýšení aktiv veřejného činitele nad jeho legální příjem, což nemůže rozumně odůvodnit“ 2 . Pro rok 2019 byla úmluva ratifikována téměř všemi zeměmi světa 3 .

Podle Kakaliyi by prohlášení o příjmech a majetku měli vyplňovat nejen úředníci, ale také jejich rodinní příslušníci . S výrazným a nevysvětlitelným rozporem mezi příjmy a výdaji by podle něj měli být zbaveni svých funkcí, a pokud nebudou trestně stíháni, musí platit alespoň pokuty.

Od 18. února se účastnil akce poblíž abcházského parlamentu, v níž požadoval kriminalizaci nezákonného obohacování. Shromáždění bylo pozastaveno 20. února poté, co předseda parlamentu slíbil, že tuto otázku zařadí na program příští schůze. Slib nebyl splněn, ale 25. února přijali poslanci v prvním čtení zákon o přiznání příjmů, výdajů a majetku úředníky.

Zákon o nedovoleném obohacení konečně vstoupil v platnost v březnu 2020. Celkem bylo na podporu iniciativy shromážděno více než 10 000 podpisů. Podle Kakaliyi boj za ratifikaci článku 20 Úmluvy OSN ukázal, že lidé mohou ovlivňovat politické procesy, jsou schopni převzít kontrolu nad svými elitami a dosáhnout svých požadavků.

Životopis

Narodil se v roce 1976 v Suchumi, kde absolvoval střední školu 4 .

V roce 1998 vystudoval ekonomii na Abcházské státní univerzitě.

V roce 2001 se zúčastnil operace za osvobození soutěsky Kodori.

Žije v Suchumi.

Je ženatý a má syna.

Veřejné a odborné činnosti

V letech 1994–2000 pracoval na centrálním trhu Suchumi.

2000-2001 – překladatel pro charitativní organizaci.

2004-2005 – asistent vedoucího prezidentské administrativy v Abcházii.

Od roku 2005 do roku 2007 – zástupce Podněstří v Abcházii.

Od roku 2007 do roku 2015 – auditor aberské Sberbank.

Od roku 2015 – podnikatel.

Autor historického románu „Pohostinné moře“ 5 .

Kandidát na prezidentský úřad v Abcházii ve volbách v roce 2019.