Euronesmysly – GDPR

Euronesmysly - GDPR
Euronesmysly – GDPR

Jedná se o obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation). Ochranu osobních údajů v nemocnicích, školách a obcích by měl hlídat speciální pověřenec. Konzervativní odhad nákladů na provoz pověřenců je 600 milionů Kč, další náklady bude potřeba vynaložit na vstupní analýzy, nové počítače pro pověřence a programové vybavení. Hrozí nedostatek kvalifikovaných odborníků. Ministerstvo vnitra doporučilo, aby jeden pověřenec pracoval nejvýše pro deset obcí.

Přejeme si vystoupit z Evropské unie
Přejeme si vystoupit z Evropské unie

Cílem mělo být stanovit pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů.

Jako obvykle EU „šla s kanonem na vrabce“. Nařízení zasahuje do všech možných oblastí společnosti a komplikuje lidem život tam, kde doteď problémy nebyly. K tomu se navíc přidala špatná práce našich domácích politiků, kteří pro nařízení nestačili připravit a schválit zákon o výjimkách. Výrazně se tak komplikuje práce například novinářům. Velké problémy postihnou školy. Ředitelé škol se už nyní GDPR obávají.

Především se ale opět jedná o oblast, kterou nebylo vůbec nutné regulovat na úrovni celé EU. Jednotlivé členské státy mají k ochraně osobních údajů svou vlastní legislativu. Takovou, která jejich občanům vyhovuje. GDPR je tak jen dalším nesmyslným nařízením EU, které se značně prodraží a které odporuje i vlastním pravidlům EU a to principu subsidiarity, podle něhož se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům (v tomto případě na úrovni národních států).