Naléhavá výzva Vysokému komisaři OSN pro lidská práva

Naléhavá výzva Vysokému komisaři OSN pro lidská práva
Naléhavá výzva Vysokému komisaři OSN pro lidská práva

PAŘÍŽ, 6. května 2022 — Nucené odebírání orgánů živým lidem za účelem prodeje jejich orgánů pro ziskové transplantační operace patří mezi nejkřiklavější zločiny proti lidskosti, jaké si lze představit. Svědci poprvé svědčili o zneužívání Číny před americkým Kongresem v roce 2001. V roce 2006 byla vznesena obvinění z brutálního pronásledování Falun Gongu, mírové duchovní disciplíny, která se řídí zásadami pravdivosti, soucitu a tolerance, jejíž přívrženci jsou vystaveni industrializovanému praktikování odebírání tělesných orgánů  v čínských vojenských a civilních nemocničních systémech.

Velké množství výzkumů, vyšetřování a svědectví shromáždilo od roku 2006 četné důkazy o odebírání orgánů, které byly přezkoumány a posouzeny nezávislým čínským tribunálem, kterému předsedá sir Geoffrey Nice. Jejich rozsudek dospěl k jednomyslnému závěru, že praktikující Falun Gongu se stali oběťmi tohoto zneužití transplantací. Recenzované publikace z roku 2019 a 2022 přidávají další důkazy. V červnu 2021 skupina 12 zvláštních zpravodajů OSN vyjádřila obavy z nuceného odebírání orgánů v Číně. Po rezoluci Sněmovny reprezentantů Kongresu 343 v roce 2016 přijal Evropský parlament dne 9. května 2022 rezoluci „Zprávy o pokračujícím odebírání orgánů v Číně“ [P0200 TA(5)2022].

Nashromážděné důkazy o násilném odebírání orgánů žijícím praktikujícím Falun Gongu potvrzené obavami vyjádřenými parlamentními orgány nenechávají nikoho na pochybách, že čas jednat je nyní.

V letech 2012 až 2018 zorganizoval DAFOH celosvětovou petiční kampaň Vysokému komisaři OSN pro lidská práva, v níž požadoval, aby Čínu vyzval, aby okamžitě zastavila nucené odebírání orgánů a provedla další vyšetřování. Petici podepsaly více než tři miliony lidí ve více než 50 zemích a regionech, což odráží globální zájem veřejnosti o přijetí opatření k zastavení neetických transplantačních praktik v Číně. Na nedávné doprovodné akci k UNHRC v březnu 2022 panelisté navrhli zřízení zvláštního zpravodaje OSN pro nucené odebírání orgánů.

S ohledem na návštěvu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletovou v nadcházejících dnech v Číně bychom rádi zdůraznili bod dvanáct evropské naléhavé rezoluce „O pokračujících zprávách o nuceném odebírání orgánů“, kterou včera přijal Evropský parlament(1). :

12. požaduje, aby čínské úřady umožnily otevřený, neomezený a smysluplný přístup Vysokému komisaři OSN pro lidská práva a držitelům mandátu podle zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva k návštěvě Sin-ťiangu; žádá čínskou vládu, aby v této záležitosti spolupracovala s organizacemi OSN; naléhavě vyzývá Radu OSN pro lidská práva, aby se otázkou nuceného odebírání orgánů zabývala přednostně;

Vyzýváme proto paní vysokou komisařku, aby uznala důkazy vyvolávající obavy milionů lidí na celém světě, a požadujeme, aby Čína ukončila neetické a nezákonné transplantační praktiky a umožnila svobodná a nezávislá vyšetřování.

Torsten Trey, MD, PhD
DAFOH, Výkonný ředitel
Thierry Valle
CAP Liberté de Conscience, Prezident
Kontakt:
harold.king@dafoh.org
contact@coordiap.com

(1) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2022 o zprávách o pokračujícím odebírání orgánů v Číně (2022/2657(RSP). Zde

Čína: Projev vysokého představitele/místopředsedy Josepa Borrella v diskusi EP o odebírání orgánů. Zde