Utváření politiky digitálního vzdělávání

V důsledku pandemie koronavirů se do popředí dostala otázka digitalizace a digitálního vzdělávání. Přes noc muselo dojít k přechodu na digitální

Utváření politiky digitálního vzdělávání
Utváření politiky digitálního vzdělávání

, což představovalo obrovské výzvy pro učitele, studenty i rodiny.
Je důležité, aby digitální vzdělávání z dlouhodobého hlediska nenahradilo osobní, třídní vzdělávání. Je třeba, aby digitální nástroje doplňovaly vzdělávání, protože to je budoucnost. V tomto ohledu je zásadní, aby všechny vzdělávací instituce a studenti měli přístup k širokopásmovému internetu, což je předpokladem pro rozvoj digitálních dovedností. Přístup k širokopásmovému internetu musí být dostupný i ve venkovských a odlehlých oblastech.

distanční výuka
distanční výuka

Aby se studentům dařilo ve světě digitalizace a digitálního vzdělávání, je obzvláště důležité, aby měli digitální dovednosti odpovídající tomu, aby se jejich věková skupina mohla učit online.
Jelikož se naše vzdělávací systémy liší a za vzdělávání a odbornou přípravu odpovídají členské státy, nemůže existovat jednotná politika EU v oblasti digitálního vzdělávání, je však důležité, aby členské státy a profesionální instituce sdílely osvědčené postupy a navzájem se učily. Kromě dostupných finančních prostředků EU je nezbytné, aby členské státy investovaly do kvalitního vzdělávání, digitalizace a přístupu zohledňujícího životní prostředí.