ontologické bytí

Ontologie (z řeckého to óν jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) je filosofická disciplína, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a základními pojmy. Aristotelés pro ni používá označení první filosofie, která je součástí metafyziky a zabývá se nejobecnějšími otázkami.

Ontologie je učení o bytí, o jeho nejobecnějších určeních a pojmech

Pojem ontologie (slovo odvozeno z řečtiny; on, ontos – jsoucí, logos – výklad) je poprvé použit (podle 1)) až v 17.  století  – 1613 Rudof Gockel (1547-1628), Goclenius, oncologia  – a jeho použití ve filosofickém významu je spojeno se jménem Christiana Wolffa, který jím chce nahradit metafyziku ve smyslu učení o bytí vůbec.