Dopis Ursule von der Leyenové o nominaci Wopke Hoekstra na komisaře pro klima

Hoesktrův nedostatek odborných znalostí v oblasti klimatické politiky vyvolává otázky, zda je tím správným kandidátem na vedení klimatického portfolia.

Green10, skupina předních ekologických nevládních organizací, jejímž je WWF členem, vydala dopis, v němž vyjadřuje své znepokojení nad nominací Wopkeho Hoekstry na komisaře pro klima po rezignaci Franse Timmermanse.

„Spoléháme na vás, že převezmete osobní odpovědnost za zajištění toho, že jmenovaný komisař bude v těchto časech rostoucí klimatické katastrofy plně plnit povinnosti komisaře pro klima a využije své značné schopnosti ke skutečnému pokroku v agendě,“ říká Green10 von der Leyen v dopise. .

Letos v létě evropský kontinent opět zažil ničivé ekologické události, včetně vln veder, lesních požárů, záplav a sucha. Tyto události slouží jako silná připomínka naléhavé potřeby zvýšit úsilí v boji proti změně klimatu a rozkladu ekosystémů.

Dopis je k přečtění zde.

paní Ursula von der Leyen
předseda Evropské komise
Evropská komise
Kopírovat do:
Pan Maroš Šefčovič
Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy
Elektronickou poštou
1
st září 2023
Vážený prezidente von der Leyen,
Posledních několik měsíců bylo opět ve znamení řady znepokojivých ekologických událostí, včetně
vlny veder, lesní požáry, záplavy a sucha na evropském kontinentu i ve světě. Tyto události slouží jako a
silná připomínka naléhavé potřeby urychlit naše úsilí v boji proti změně klimatu a jejímu zhroucení
ekosystémy.
Evropská zelená dohoda, kterou jste jako předseda Komise inicioval, byla aktuální a zásadní
ekologů v Evropě a ve světě. Jako první výkonný viceprezident pro Zelenou dohodu Frans
Timmermans byl nápomocný při prosazování řady iniciativ v oblasti klimatu, energetické transformace a odlesňování
a obnova přírody. Zbývá však ještě mnoho udělat. Evropa a svět, a zejména ty klimaticky nejzranitelnější komunity, si nemohou dovolit pauzu nebo zpomalení.
Jsme dychtiví úzce spolupracovat s výkonným viceprezidentem Marošem Šefčovičem, abychom zajistili, že Evropská unie
stále pracuje na tom, aby byl na cestě k dosažení cílů Evropské zelené dohody. Ty by měly zahrnovat zajištění
přijetí silného a proveditelného zákona o obnově přírody.
Při svém slyšení bude muset kandidát na komisaře pro klima prokázat požadované odhodlání a integritu
vést práci na několika významných položkách, včetně:
 vedení přípravy návrhu ambiciózního cíle EU v oblasti klimatu do roku 2040 a položení základů pro
Klimatický cíl do roku 2035, na trajektorii přibližující EU ke klimatické neutralitě nejpozději v 1. čtvrtletí 2024
 obhajoba zvýšeného celosvětového úsilí o dosažení cíle 1,5 stupně Pařížské dohody a vytváření aliancí
s partnery Global South na COP28 ve Spojených arabských emirátech, včetně zajištění konkrétních kroků vpřed k ukončení
do éry fosilních paliv
 dokončit zbývající soubory týkající se klimatu v rámci balíčku Evropské zelené dohody, včetně problematiky účinnosti
normy pro budovy
 hájit nedávno schválené rozhodnutí EU požadovat do roku 2035 100% prodej automobilů bez emisí tím, že
paliva s cílem podkopat normy CO2 a navržením regulace vozového parku s nulovými emisemi.
Jsme však velmi znepokojeni nominací nizozemského designovaného komisaře Wopkeho
Hoekstra jako komisař pro klima. Jsme velmi skeptičtí, že Wopke Hoekstra má požadované pověření
a odbornou způsobilost k vedení tohoto kritického portfolia, které zahrnuje řadu nadcházejících kritických procesů. Naše obavy
jsou založeny na:

 jeho nedostatek odborných znalostí o politice EU v oblasti klimatu,
 jeho nedostatek zkušeností s klimatickou diplomacií na úrovni UNFCCC,
 jeho záznamy o tom, že oba pracovali v soukromém sektoru pro Shell, nadnárodní ropnou a plynárenskou společnost,
 jeho účinkování ve veřejných rolích. To zahrnuje poskytnutí 3,4 miliardy EUR na podporu letectví
společnost KLM během krize COVID19 jako nizozemský ministr financí a jako vůdce strany CDA,
a upuštění od vládních cílů snížit emise dusíku, aby byly v souladu s EU
závazky.
Evropská zelená dohoda byla klíčová pro urychlení cesty k hlubšímu, rychlejšímu a spravedlivějšímu přechodu. My
počítejte s tím, že převezmete osobní odpovědnost za to, že jmenovaný komisař plně splní podmínky
odpovědnosti komisaře pro klima v těchto časech rostoucí klimatické katastrofy a využívá své značné
schopnosti skutečně pokročit v agendě. Spoléháme na vás, že budete mít osobní ambiciózní vedení a budete pokračovat v propagaci a
transformativní evropská zelená dohoda, ke které jste se zavázali a kterou Evropa a svět potřebují. Také vás o to žádáme
podporovat výkonného viceprezidenta Maroše Šefčoviče při prosazování EGD a pomáhat realizovat jeho vizi,
„osoba na Měsíci“, kterou jste slíbili ve své politické deklaraci na začátku svého mandátu, a která
je nyní stále tak jasně zásadní.
Ujišťujeme vás, že naše sítě a občané v celé EU se těší na podporu odvážných přechodných kroků
směrem k udržitelnější a odolnější budoucnosti, která postaví život do středu tvorby politik EU.
S úctou,

Ester Asin, ředitelka Úřadu pro evropskou politiku WWF a současná předsedkyně Zelených 10.
Jménem:
Ariel Brunner, regionální ředitel, BirdLife Europe & Central Asia
Chiara Martinelli, ředitelka Climate Action Network (CAN) Europe
Mark Martin, výkonný ředitel, CEE Bankwatch Network
Patrick ten Brink, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB)
Jagoda Munić, ředitelka Friends of the Earth Europe
Magda Stoczkiewicz, programová ředitelka, Greenpeace European Unit
Génon K. Jensen, výkonný ředitel Health and Environment Alliance (HEAL)
Andrea Lichtenecker, výkonná ředitelka Naturefriends International
William Todts, výkonný ředitel pro dopravu a životní prostředí (T&E)

Prezident Angoly João Lourenço dnes hovoří na všeobecné rozpravě na vysoké úrovni

Prezident Angoly João Lourenço dnes hovoří na všeobecné rozpravě 78. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů, které začalo toto úterý zde v New Yorku ve Spojených státech amerických, pod heslem „Obnova důvěry a Obnovte globální solidaritu prostřednictvím akcí k urychlení realizace cílů udržitelného rozvoje (SDG) z Agendy 2030 k dosažení míru, prosperity, pokroku a udržitelnosti pro všechny“.

João Lourenço vyvíjí intenzivní diplomatickou činnost na okraji summitu Organizace spojených národů
João Lourenço vyvíjí intenzivní diplomatickou činnost na okraji summitu Organizace spojených národů

Angolský státník vystoupí dopoledne (odpoledne v Angole), po intervencích ze Seychelských ostrovů, Rwandy, Namibie, Zambie a Chorvatska.

Podle mimořádného a zplnomocněného velvyslance a stálého představitele Angoly při OSN Francisca da Cruze bude hlava státu ve svém projevu hájit postoje související s angolskou zahraniční politikou, postoj Angoly ve vztahu ke konfliktu mezi Ruskem a Ukrajina, vždy navrhující schůdné cesty k dosažení efektivního míru v tomto regionu světa.

Francisco da Cruz řekl, že prezident republiky by měl také mluvit jako šampión za usmíření a mír v Africe, což je titul udělovaný Africkou unií, se zaměřením na mír a bezpečnostní otázky, které sužují kontinent. „Myslíme si, že Angola bude mít velmi aktivní účast,“ zdůraznil diplomat.

V souvislosti se změnou klimatu mimořádný a zplnomocněný velvyslanec a stálý zástupce Angoly při OSN řekl, že hlava státu bude sdílet svou vizi na toto téma a ukáže, že je třeba, aby všechny země vynaložily úsilí na zmírnění klimatu. změna.klimatické vlivy. „Generální tajemník OSN organizuje summit, na kterém Angola sdělí své postoje k této záležitosti a iniciativy, které v této oblasti provádí,“ zdůraznil.

Francisco da Cruz se na druhou stranu nechal slyšet, že angolský státník bude dnes později jako úřadující prezident Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OEACP) předsedat schůzce, která se bude zabývat otázkami souvisejícími s organizací, nikoli zmínit řadu setkání s jejich africkými protějšky a zbytkem světa, mluvit o spolupráci, rozvoji a mezinárodní bezpečnosti.

Lula da Silva a Joe Biden zahajují debaty

První den všeobecné rozpravy Valného shromáždění Organizace spojených národů se nesl ve znamení projevů Luíse Inácia Lula da Silvy z Brazílie a Joe Bidena ze Spojených států amerických.

Lula da Silva, který se o 14 let později vrátil do ústředí OSN jako prezident Brazílie, ve svém vystoupení kladl důraz na otázky změny klimatu a boj proti nerovnostem ve světě s důrazem na hlad, připomněl, že miliony lidí , po celém světě, pokračovat ve spánku, aniž byste věděli, co budete jíst další den.

Ve světle této situace řekl, že je nutné překonat rezignaci, aby bylo jasné, že tato nespravedlnost je přirozený jev. „Od těch, kteří vládnou světu, chybí politická vůle překonat nerovnosti,“ zdůraznil.

Dalším tématem, které si zasloužilo pozornost Luly da Silvy, byly ozbrojené konflikty existující ve světě, s důrazem na konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Prezident Brazílie řekl, že tento konflikt ukazuje neschopnost členských států Organizace spojených národů najít řešení tohoto problému.

V návaznosti na tuto myšlenku Lula da Silva kritizoval Radu bezpečnosti OSN, protože podle jeho názoru nebyla schopna plnit svou roli.

Pokud jde o tento aspekt, zdůraznil, že OSN si musí pamatovat svou roli budovatele spravedlivějšího světa.

Jak se očekávalo, Joe Biden si část svého projevu vyhradil, aby hovořil o ruské invazi na Ukrajinu, a dokonce tuto zemi obvinil, že je za tuto válku odpovědná výhradně.

Prezident Spojených států Joe Biden si při této příležitosti posteskl nad tím, že Valné shromáždění Organizace spojených národů už druhý rok po sobě pronásleduje válka. Joe Biden uvedl, že USA jsou součástí skupiny zemí, které chtějí tuto válku ukončit, a poznamenal, že právě z tohoto důvodu podporují Ukrajinu v jejím úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru.

 António Guterres

Generální tajemník Organizace spojených národů António Guterres při zahájení diskusí uvedl, že svět má nástroje a zdroje, aby mohl reagovat na společné výzvy, kterým čelí, ale k dosažení tohoto cíle potřebuje odhodlání, přičemž má na paměti, že svět, který potřebuje „státníky a ne hry nebo slepé uličky“.

Generální tajemník Organizace spojených národů hájil potřebu použít odhodlání jako prostředek k uzdravení rozporů k navázání míru, hájení důstojnosti a hodnoty každého člověka, dosažení cílů udržitelného rozvoje a také k reformě multilateralismu ve prospěch společného dobra.

Toto zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů znamená návrat plně osobních setkání po vypuknutí pandemie Covid-19.

Co je valná hromada?

Valné shromáždění je jedním ze šesti hlavních orgánů Organizace spojených národů a jediným orgánem, ve kterém mají všechny členské státy rovné zastoupení. Jeho pravomocí je dohlížet na rozpočet OSN, jmenovat nestálé členy Rady bezpečnosti, přijímat zprávy od ostatních institucí OSN a vydávat doporučení ve formě rezolucí. Valné shromáždění se schází pod velením svého prezidenta nebo generálního tajemníka na pravidelných výročních zasedáních, tj. od září do prosince a poté v lednu, dokud nebudou vyřešeny všechny otázky. Může být také volána na speciální a nouzová sezení. Jeho složení, funkce, pravomoci, hlasování a postupy jsou stanoveny v kapitole IV Charty Organizace spojených národů.

O důležitých otázkách, zejména o doporučeních týkajících se míru a bezpečnosti, rozpočtových otázkách a volbě, přijímání, pozastavení nebo vyloučení členů, se na Valném shromáždění hlasuje dvoutřetinovou většinou přítomných a hlasujících členů, zatímco o ostatních otázkách se rozhoduje. prostou většinou. Valné shromáždění může vydávat doporučení v jakékoli záležitosti spadající do působnosti Organizace spojených národů, s výjimkou otázek míru a bezpečnosti, za které odpovídá Rada bezpečnosti.

Shromáždění se v 80. letech stalo fórem pro dialog Sever-Jih: diskuse o problémech mezi průmyslovými zeměmi a rozvojovými zeměmi. Tyto problémy se dostaly do popředí kvůli fenomenálnímu růstu a měnícímu se složení jejích členských států.

V roce 1945 měla OSN 51 členů, zatímco v roce 2015 bylo součástí organizace 193 zemí, z nichž více než dvě třetiny jsou rozvojové země.

Rozvojové země jsou díky svému počtu schopny určovat program shromáždění, charakter debat i povahu jeho rozhodnutí.

Pro mnoho rozvojových zemí je OSN zdrojem velké části jejich diplomatického vlivu a hlavním východiskem pro jejich iniciativy v oblasti mezinárodních vztahů.

První zasedání Valného shromáždění OSN bylo svoláno 10. ledna 1946 do Westminster Central Hall v Londýně a zúčastnili se ho zástupci 51 zemí. Další výroční zasedání se konala v různých městech: druhé zasedání v New Yorku a třetí zasedání v Paříži. Na začátku sedmého výročního řádného zasedání, 14. října 1952, se natrvalo přestěhovala do sídla Organizace spojených národů v New Yorku. Jako první vždy vystoupí Brazílie, následovaná Spojenými státy americkými.

Angola a Rwanda jednají o spolupráci v Havaně

Angola a Rwanda jednají o spolupráci v Havaně
Angola a Rwanda jednají o spolupráci v Havaně

Prezident Angoly João Lourenço uspořádal tento pátek v Havaně na Kubě schůzku s rwandským presidentem Paulem Kagamem, jejímž cílem bylo posílení spolupráce mezi oběma zeměmi.

Setkání obou prezidentů se uskutečnilo na okraj summitu hlav států a vlád skupiny 77+Čína, který dnes začal v kubánské metropoli.

Angola

Angola s rozlohou 1 246 700 km² je Angola 22. největší zemí na světě.

Od roku 2002 je Angola na africké poměry vcelku stabilním státem a její ekonomika velmi rychle roste, neboť může konečně plně využít svého obrovského nerostného bohatství, jež spočívá především v zásobách ropy a diamantů. Podle Mezinárodního měnového fondu byla v roce 2020 angolská ekonomika 62. největší na světě, a tedy osmá největší v Africe (z hlediska hrubého domácího produktu v paritě kupní síly). To je zhruba na úrovni Keni, Uzbekistánu nebo Nového Zélandu. Navzdory tomu životní úroveň většiny Angolanů zůstává nízká, průměrný věk dožití patří k nejnižším na světě, kojenecká úmrtnost naopak k nejvyšším.

Angola je členem Organizace spojených národů, Organizace zemí vyvážejících ropu, Africké unie, Společenství portugalsky mluvících zemí a Jihoafrického rozvojového společenství.

Rwanda

Rwanda je malý vnitrozemský stát ve Střední Africe. Sousedí s Ugandou (na severu), Tanzanií (na východě), Burundi (na jihu) a s Demokratickou republikou Kongo (na západě). Hlavním městem je Kigali. Rozloha je 26 338 km². V roce 2022 měla Rwanda 13,246 milionu obyvatel. Drtivá většina obyvatel se hlásí ke křesťanství, buď ke katolické církvi nebo k protestantské. Jako úřední jazyk se používá angličtina. Rwandština a francouzština jsou další používané jazyky, v menší míře svahilština. Ve Rwandě žijí tři etnické skupiny, a to početnější Hutuové, méně početní Tutsiové a pouhé procento Twa. V minulosti byly mezi těmito dvěma nejpočetnějšími etniky nesváry a spory, vedoucí až ke genocidě v roce 1994, která si během čtyř měsíců vyžádala kolem půl milionu obětí. Od roku 2009 je Rwanda členem Commonwealthu.

ID: 4010A Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

4010A Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách
4010A Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Pronájem zařízeného bytu 2+1, 70 m2 ve 3. patře s výtahem v neoklasicistním domě v klidné jednosměrné ulici ústící na Václavské náměstí v úplném centru Prahy.

Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Byt sestává ze vstupní chodby, obývacího pokoje orientovaného do ulice, ložnice orientované do klidného vnitrobloku, koupelny, oddělené toalety.

Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Parketové podlahy, možnost telefonní linky a připojení na internet.

Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Dům ve kterém je nabízený byt je v atraktivní lokalitě doslova pár kroků od Václavského náměstí s rychlým přístupem ke všem třem trasám pražského metra.

Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 - Nové Město, Ve Smečkách
Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

V okolí veškerá občanská vybavenost: obchody, restaurace, parky, divadla, kina, obchodní centra, supermarkety, knihovna, základní školy, gymnázium a stanice metra „A“ a „C“ Muzeum. Byt je ihned volný.

Pronájem plně zařízeného bytu 2+1, 70 m2 Praha 1 – Nové Město, Ve Smečkách

Vladimír Stránský

Vladimír Stránský

 Tel.: 608 11 44 11
 Mobil: +420 608 11 44 11
 E-mail: vladimir (at) atlas-reality.cz

INSTC: Inkluzivní koridor pro připojení Eurasie

INSTC: Inkluzivní koridor pro připojení Eurasie
INSTC: Inkluzivní koridor pro připojení Eurasie

Mezinárodní severojižní dopravní koridor (INSTC) je multimodální dopravní projekt podporovaný Ruskem, který předpokládá bezproblémovou konektivitu mezi Ruskem a zeměmi v Asii a potenciálně i polárními regiony v jediné obchodní a dopravní síti. Někteří dokonce označují INSTC za ruského předchůdce čínské BRI (Iniciativa Pásu a stezky) a odraz aspirace na přístup do Perského zálivu.

Projekt INSTC začal v roce 2002 podpisem smlouvy mezi Ruskem, Indií a Íránem s cílem vybudovat dopravní sítě pro propojení těchto zemí se střední Asií a evropskými trhy. Členství INSTC se postupně rozšířilo o několik dalších zemí, jmenovitě Ázerbájdžán, Arménii, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turecko, Sýrii, Bělorusko a Omán.

Jednou z největších výhod INSTC je výrazné snížení přepravních nákladů a doby přepravy mezi Ruskem a Indií. Další výhodou je, že INSTC by usnadnilo obchod mezi Ruskem, jižní Asií, Evropou a také Střední Asií a obešlo by neklidnou oblast Afghánistán-Pákistán.

Íránské železniční spojení mezi přístavem Chabahar a Zahedanem, hlavním městem Sístánu a provincie Balúčistán, je považováno za klíčový prvek tohoto koridoru pro spojení Střední Asie s Íránem. Chabahar je 700 km daleko od Zahedanu a 950 km od Milaku, města nejbližšího k afghánským hranicím, a 1 827 km od Sarakhsu na turkmenské hranici. Námořní vzdálenost do Dubaje je 353 námořních mil a do Bombaje 843 námořních mil.

Indie hraje klíčovou roli v rozvoji přístavu Chabahar. O investice do přístavu Chabahar má zájem i Rusko. Odhaduje se, že tato trasa sníží náklady na přepravu o 60 procent a dobu přepravy mezi Indií a Střední Asií o 50 procent.

Od svého vzniku zaznamenal projekt INSTC mnoho vzestupů a pádů. Sankce vůči Íránu, které omezily růst INSTC. V posledním roce však INSTC sehrál hlavní roli při podpoře obchodu mezi Indií a Ruskem.

Mezitím Čína prosazuje své BRI s pomocí Pákistánu a snaží se nalákat některé středoasijské země k využití China Pakistan Economic Corridor (vlajkový projekt BRI). Pákistánský Čínou financovaný hlubinný přístav Gwadar, který se nachází pouhých 72 km východně od Chabaháru, je považován za protiváhu k přístavu Chabahar. Přístav Gwadar je kritickou součástí čínsko-pákistánského ekonomického koridoru (CPEC). Čína by mohla v budoucnu také usilovat o využití přístavu v Gwadaru jako vojenské základny.

Čína spolu s Pákistánem a Afghánistánem usilovně usiluje o propojení středoasijských zemí s BRI, zejména při realizaci projektu transafghánské železniční tratě zahrnující Uzbekistán, Afghánistán a Pákistán, který je považován za rozšíření CPEC. V současnosti se zdá, že projekt je nepřiměřeně zpožděn kvůli mnoha obavám zúčastněných stran ve Střední Asii.

Důvodem, proč jsou země Střední Asie extrémně motivované k zapojení do BRI, je jejich potřeba finančních zdrojů pro rozvoj, kromě toho, že jsou uzavřeny na pevnině, nemají přístup k moři, aby mohly rozvíjet obchod. Od Ukrajiny se středoasijské státy snaží otevřít různé koridory propojení včetně INSTC a přístavu Chabahar. Navíc, když USA po svém stažení z Afghánistánu přehodnocují své možnosti a roli v regionu, Čína má nyní větší příležitost zvýšit svou stopu. Čína nutí všechny středoasijské země, aby pro přístup k moři využívaly koridor Af-Pak a přístav Karáčí. Transafghánská železnice je jednou z takových napodobenin, které se přiklánějí k ekonomickým aktivitám sponzorovaným Čínou. Čína také využila nedávno konaného summitu Číny a Střední Asie k prosazení své agendy BRI.

I když se Rusko snaží Číně signalizovat, že podporuje BRI, ještě se uvidí, jak se Rusko vypořádá s čínskými kroky ke zvýšení své stopy a odstavení středoasijských zemí směrem k projektům konektivity podporovaným Pekingem. Rusko by si rádo zachovalo svou výsostnou roli ve Střední Asii.