Jak odstranit olejové skvrny na oblečení

Olejové skvrny na oblečení můžete odstranit několika způsoby. Skvrny z různých rybích konzerv, od rostlinného oleje, tatarské omáčky nebo od masti se krátce před praním ošetří více způsoby a pak je můžete dát prát obvyklým způsobem.

kvalitní saponát
Prostředek, který používáte na mytí nádobí vám bude velmi nápomocný i při odstraňování olejových skvrn na oblečení. Vybírat byste si měli vybírat typy saponátů se silným odmašťovacím účinkem. Postup je následující. Na místo, které je znečištěné od oleje nebo mastné látky kápneme dostatečné množství saponátu tak, aby pokryla celou plochu skvrny. Také se můžeme pokusit saponát vetřít do textilie, aby se vpila mezi vlákna a mohl lépe působit.

soda bikarbóna
Soda bikarbóna je dobrý pomocník při odstraňování olejových skvrn na oblečení. Doma si z ní můžete vyrobit směs, která vám pomůže zbavit se olejové skvrny jednou provždy. Postup je následující. V malé misce nebo nádobce si vysypte alespoň 50 gramů sody a polévkovou lžíci horké vody. Tuto hustou směs aplikujte na fleky a nechte pár minut působit.

Technický benzín
Těžko odstranitelné skvrny od oleje se dají prakticky odstranit pomocí aplikace technického benzínu. Technický benzín pomocí vaty nebo měkkého hadříku v malém množství aplikujeme na znečištěnou tkaninu nebo oděv. Pak můžeme oděv vyprat jako obvykle a skvrny budou odstraněny.

křída
Klasická křída, jaká se používá ve školách je velmi nápomocná v boji s olejovými skvrnami na oblečení. Křídu rozdrťte na jemný prášek a na znečištěné místo z obou stran vklepejte dostatečné množství křídového prášku. Nechte působit alespoň deset minut. Potom tkaninu ručně properte ve vlažné vodě a vyperte v pračce.

ocet
Skvrny od oleje neperte ihned pod proudem vody. Mohlo by to zapříčinit, že by se skvrna rozšířila. Namísto toho si vyrobte roztok z vody a octa a tkaninu tam na krátký moment ponořte.

kyselina citronová
Kyselina citronová funguje na podobný způsob jako ocet. Pokud znečištěnou tkaninu ponoříte do roztoku vody a kyseliny citronové zabrání to dalšímu rozšiřování olejových částic.

dětský pudr
Pokud jste si znečistily oblečení od oleje nebo mastných látek ihned aplikujte dětský pudr. Čím dříve ho na znečištěnou plochu aplikujete, tím spíše dokáže olejovou skvrnu pohltit. Na znečištěné místo aplikujte dostatečné množství z obou stran. Nechte působit pár utratit. Potom starou zubním kartáčkem nebo jinou kartáčkem, která má husté jemné štětinky pudr vyčešte. Tento postup opakujte až po dokud se skvrny nezbavíte. Pak už můžete oblečení vyprat podle klasických postupů.

Velké mastné skvrny podložte ubrousky, aby vysáli nadbytečnou mastnotu. Při odstraňování olejových skvrn můžete použít i žehličku. Znečištěné místo podložte z obou stran savým materiálem jako je savý papír, kuchyňské utěrky a podobně. Poté pomocí mírně rozpálené žehličky toto místo přejíždějte a vyměňujte utěrky až po dokud se olejové skvrny nezbavíte.

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků
ochrana přírody – ochrana lesů a vodních toků

 

Údržbu vodních toků zajišťuje správce vodních toků, kterým je u vodohospodářský významných toků Slovenské vodohospodářský podnik (SVP), u drobných vodních toků Státní lesy ČR, v některých případech i samotné města a obce, kterým na základě žádosti byl drobný vodní tok přidělen do dlouhodobého pronájmu . Správce je povinen pečovat o vodní tok v souladu s platnými legislativními normami ČR, EU a případně mezinárodními úmluvami. Jsou to zejména zákony:
č. 384/2009 Sb. o vodách, kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb.
č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi
č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Směrnice 2000/60 / ES o vodách a další.
Ochrana před povodněmi představuje složitý systém, do kterého jsou zapojeny mnohé státní orgány i odborné organizace. Za výkon zabezpečovacích protipovodňových prací odpovídá správce vodního toku.
Zákon o ochraně před povodněmi (č. 384/2009 Sb.) Stanoví společně povinnosti pro správce vodohospodářsky významných vodních toků a správce drobného vodního toku (dále jen „správce“). Zákon jim stanoví povinnosti, které jsou rozděleny do tří oblastí. jde o povinnosti ve formě prevence, povinnosti během povodňové situace, povinnosti po povodni a jiné povinnosti. Správce je povinen nejméně jednou za dva roky vykonávat povodňové prohlídky vodních toků ve své zprávě, vysílat na rizikové úseky vodních toků hlídky nebo navrhovat prohlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity. Správce vodohospodářský významných vodních toků je povinen zajistit vypracování map povodňového nebezpečí a map povodňových rizik, poskytnout tyto mapy do tří měsíců po jejich vypracování taxativně vyjmenovaným orgánům a také zpracovat odborné stanoviska k povodňovým plánem v povodí. Mezi správcem vodohospodářský význam ných vodních toků a správcem drobného vodního toku existuje vzájemná součinnost, nakolik správce drobného vodního toku mu poskytuje potřebné informace, spolupracuje s ním a předkládá mu plán povodňových zabezpečovacích prací v rámci dílčího povodí, do kterého drobný vodní tok patří.

Podle zákona č. 384/2009 Sb., Kterým se mění zákon č. 364/2004 Sb. o vodách je vlastník pobřežních pozemků povinen umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění, dbát o ochranu vod a zdržet se činností, které mohou ovlivnit přirozený režim vod ve vodním toku, znečistit vodu nebo jinak ohrozit její kvalitu, znemožnit nebo ztížit řádný provoz a údržbu vodního toku as ním souvisejících vodních staveb. Musí umožnit za náhradu umístění a provoz různých měřících zařízení na zjišťování údajů o vodním toku nebo plavebních znaků.
Pokud jde o pobřežní pozemek při drobném vodním toku, je jeho vlastník povinen udržovat břeh v takovém stavu, aby se netvořily překážky neomezený odtoku vody, ztěžují nebo znemožňují přístup k vodnímu toku nebo podporují usazování plavením nebo ukládání splavenin.
Zákon určuje i povinnosti vlastníka vodní stavby (většinou jsou ve vlastnictví státu a jsou to zejména stavby na úpravu koryt – regulace, stavby na ochranu před povodněmi, přehrady, vodní nádrže, rybníky, jezy, hráze, studny, vodovody či stoky a jiné). Vlastník vodní stavby je povinen udržovat ji v řádném stavu a zajišťovat její údržbu a provoz tak, aby umožňovala plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů. Je povinen i udržovat v řádném stavu dno a břehy vodního toku a odstraňovat nánosy a překážky v něm.
Zákon č. 7/2010 Sb. o ochraně před povodněmi, § 3 Ochrana před povodněmi jsou činnosti, které jsou zaměřeny na snižování povodňových rizik na povodněmi ohrožovaném území, pro předcházení záplavám působenými povodněmi a na zmírňování nepříznivých následků povodní na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a na hospodářskou činnost.
Ochranu před povodněmi provádějí:
• Orgány ochrany před povodněmi
• Ostatní orgány státní správy
• Orgány územní samosprávy
• Povodňová komise
• Správci vodních toků
• Vlastníci, správci a uživatelé pozemků, staveb, objektů umístěných na vodním toku nebo v inundačním území
• Jiné osoby
Měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryta vodního toku zeminu a ukládat předměty do vodního toku, které mohou ohrozit plynulost odtoku vody v korytě, zdraví lidí a jejich bezpečnost, případně ukládat takové předměty na místa, z nichž mohou být splavené do vodního toku, je zakázáno.
Správce vodního toku je mimo jiné povinen spravovat a udržovat vodní tok, břehy a břehové porosty v takovém stavu, aby umožňoval plynulý průtok vody a neomezený odchod ledu, řádný provoz vodní cesty a aby neohrožovala bezpečnost osob, majetku a vodohospodářských a jiných právem chráněných zájmů.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Vysoké Tatry si bez lesů nikdo z nás neumí a ani nechce představit. „Vysokohorské tatranské lesy jsou symbolem Slovenska. Chrání svahy před půdní erozí, regulují vodní poměry horského prostředí, jsou zdroji pitné vody, zmírňují výkyvy horského počasí a vytvářejí kvalitní ovzduší.

Vysoké Tatry – velehory na Slovensku
Vysoké Tatry – velehory na Slovensku

Jsou domovem mnoha vzácných živočichů a rostlin. Historicky slouží lidem a měly by s nimi žít v souhře. Aby je lidé mohli využívat na relax, turistiku, sport, léčbu, „říká ministryně.

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – americká filmová herečka a zpěvačka

Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka
Juliette Lewis – známá americká filmová herečka a zpěvačka

 

Dlouho se nečekalo a již jako 7letá se postavila před kameru. Působila v maličkých rolích, a přesně od této doby nastal zlom její herecké kariéry. Začali se objevovat celovečerní projekty a Juliette jako ještě malé děcko si tuto práci jen užívala (kdo by si také neužíval po boku takových veličin jako jsou CLINT EASTWOOD, CHEVY CHASE nebo KIM BASINGER).

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac Hayes – Klasik černošského soulu, americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec

Isaac Hayes (20. srpna 1942 Covington − 10. srpna 2008 Memphis) byl americký zpěvák, hráč na klávesové nástroje, hudební skladatel a herec. Své první album nazvané Presenting Isaac Hayes vydal v roce 1968, následovala jej řada dalších.

V letech 1997 až 2005 daboval postavu Jerome „Chef“ McElroye v animovaném seriálu Městečko South Park. Jako herec se představil například v epizodě Osobní záležitosti sci-fi seriálu Hvězdná brána nebo ve filmech Útěk z New Yorku (1981) a Bláznivý příběh Robina Hooda (1993).

V roce 1971 získal dvě ceny Grammy a Zlatý glóbus za nejlepší hudbu k filmu Detektiv Shaft.[1] V roce 2002 byl uveden do Rock and Roll Hall of Fame. Jeho písně předělala řada umělců, mezi něž patří Karol Duchoň, ZZ Top nebo Rory Gallagher.
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes
Klasik černošského soulu – Isaac Hayes

Jak březnu 2018 zrychlilo tempo růstu inflace v Německu ?

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%.

peníze a inflace, kdo potřebuje a má rád peníze
peníze a inflace, kdo potřebuje a má rád peníze

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v Německu podle údajů harmonizovaných s metodikou výpočtu Evropské unie zrychlilo v březnu na 1,5 procenta z únorových 1,2 procenta. Inflace v celé eurozóně v březnu 2018 stoupla na 1,3 %. Přispěly k tomu hlavně vyšší ceny potravin. Vyplývá to z prvního rychlého odhadu, který dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Tempo růstu však bylo pomalejší, než čekali analytici.

Tempo růstu inflace v Německu, které je největší ekonomikou eurozóny, se v březnu zrychlilo tak, jak to naznačil rychlý odhad. Vyplývá to ze zpřesněných výsledků spolkového statistického úřadu Destatis.

Podle konečných údajů index spotřebitelských cen v zemi v březnu vzrostl o 1,6% po únorovém zvýšení o 1,4%. Tento výsledek se shoduje s odhadem, který Destatis zveřejnil 29. března.

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách
Identita a identifikace Turecka v evropských strukturách

 

Turecko se již více než 40 let, tedy od momentu podpisu dohody o přidružení s Evropským společenstvím v roce 1963, snaží stát plnoprávným a respektovaným partnerem evropských zemí a západní civilizace vůbec, zejména v souvislosti s členstvím v EU.

Doug E. Fresh – americký raper a hudebník

Doug E. Fresh je americký hudebník a raper.

Doug Fresh (narozený 17. září 1966), známý pod jménem Doug E. Fresh, je americký rapper, producent a beatboxer, také známý jako Human Beat Box. Průkopník amerického beatboxingu z 20. století, Fresh dokáže přesně napodobovat bubnové nástroje a různé speciální efekty pouze pomocí úst, rtů, dásní, krku, jazyka a mikrofonu.

zpěvák, raper a hudební producent Doug E. Fresh
zpěvák, raper a hudební producent Doug E. Fresh

 

 

 

Co je BeatBox?

Je způsob vytváření zvuků, které imitují perkuse, a to pouze ústy, tedy bez použití hudebních nástrojů. Provádí se pomocí cíleného ovládání jazyka, tváří, krčních svalů a kontroly dechu. Tak lze napodobit rytmus a zvuk různých nástrojů.Imitované nástroje jsou nejčastěji bicí, k nim jsou přidávány další zvuky jako basy, melodie, scratche, různé „hlášky“ a podobně. Beatbox se často definuje také jako tzv. „pátý element“ hip hopu.

V této činnosti se pořádají i soutěže, popřípadě občas bývá složkou některých hip-hopových skladeb, třeba i zcela bez ostatních nástrojů či hudebního doprovodu vůbec.

Mezi nejznámější interprety patří Biz Markie, Rahzel, Killa Kela, Doug E. Fresh a Kenny Muhhamad, Joseph Poolpo.

Kdy přesně rap vznikl se dnes už nedá zjistit, zato ale víme kde vznikl. Obecně vzato se začal šířit snad někdy od druhé poloviny 70. let z jihu newyorské čtvrti Bronx a byl vlastně novým vyjadřovacím prostředkem místní černošské komunity. Jeho základním znakem bylo od počátku (a je dodnes) rychlé chrlení slov, vět – vlastně recitace – na pomalý instrumentální rhythm and bluesový nebo funkový podklad. Ten vznikal pomocí gramofonů (Technics) a mixážního pultu, v osmdesátých letech se začaly používat ještě sequencery a samplery (nejvíce Akai), za jejichž „vynálezce“ bývá označován Jamajčan Kool Herz.

Rap (více používané slovo je rapping či MCingrýmováníspitting anebo česky také rapování) jsou rytmicky mluvené rýmy, hra se slovíčky a poezie. Rapping nebo spíš rapování je základním elementem hip hopové hudby, ale také je úzce spojen s hip hopovou kulturou. Rapování může být doprovázeno beatem bez hudebního doprovodu. Rap by se dal zařadit pod mluvení, prózu, poezii a v poslední řadě i pod písní.
Velice staré slovo rap vyjadřuje použití rychlé mluvy, původně rap znamenalo „to hit“ (uhodit). Slovo se objevilo již v 16. století v britské angličtině a znamenalo „to say“ (říct), později bylo adaptováno afro-americkou lidovou angličtinou v šedesátých letech a znamenalo „to converse“ (konverzovat, mluvit) a již brzy také znamenalo a popisovalo hudební styl.
V současnosti termíny „rap“/„rapping“ jsou často spojovány s hip hopovou hudbou a někdy jsou tyto dvě slova zaměnitelná. To ale neznamená, že když je v nějaké písni rap, jedná se o hip-hop. Rap se někdy používá i v rocku, metalu nebo i v jiných hudebních stylech.

Michael Peña je známý americko-mexický herec

Michael Peña je známý americko-mexický herec

americký herec Michael Peña
americký herec Michael Peña

Michael Pena vyrostl v Chicagu a jeho herecká kariéra začala v okamžiku, kdy byl ze stovek adeptů vybrán do jedné z hlavních rolí ve filmu Petera Bogdonoviche Panu učiteli s láskou 2, v němž si zahrál se Sidneym Poitierem.

V roce 2006 přijal roli v WORLD TRADE CENTER který pojednává o událostech z 11. září 2001. Také si zahrál malou roli v BABEL-u který rovněž vyhrál Zlatý Glób. Ve stejném roce v produkci televizní stanice HBO sehrál roli ve WALKOUT. V poslední době se objevil po boku Marka Wahlberga v SHOOTER jako začínající FBI agent Nick Memphis.