Dopis Ursule von der Leyenové o nominaci Wopke Hoekstra na komisaře pro klima

Hoesktrův nedostatek odborných znalostí v oblasti klimatické politiky vyvolává otázky, zda je tím správným kandidátem na vedení klimatického portfolia.

Green10, skupina předních ekologických nevládních organizací, jejímž je WWF členem, vydala dopis, v němž vyjadřuje své znepokojení nad nominací Wopkeho Hoekstry na komisaře pro klima po rezignaci Franse Timmermanse.

„Spoléháme na vás, že převezmete osobní odpovědnost za zajištění toho, že jmenovaný komisař bude v těchto časech rostoucí klimatické katastrofy plně plnit povinnosti komisaře pro klima a využije své značné schopnosti ke skutečnému pokroku v agendě,“ říká Green10 von der Leyen v dopise. .

Letos v létě evropský kontinent opět zažil ničivé ekologické události, včetně vln veder, lesních požárů, záplav a sucha. Tyto události slouží jako silná připomínka naléhavé potřeby zvýšit úsilí v boji proti změně klimatu a rozkladu ekosystémů.

Dopis je k přečtění zde.

paní Ursula von der Leyen
předseda Evropské komise
Evropská komise
Kopírovat do:
Pan Maroš Šefčovič
Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy
Elektronickou poštou
1
st září 2023
Vážený prezidente von der Leyen,
Posledních několik měsíců bylo opět ve znamení řady znepokojivých ekologických událostí, včetně
vlny veder, lesní požáry, záplavy a sucha na evropském kontinentu i ve světě. Tyto události slouží jako a
silná připomínka naléhavé potřeby urychlit naše úsilí v boji proti změně klimatu a jejímu zhroucení
ekosystémy.
Evropská zelená dohoda, kterou jste jako předseda Komise inicioval, byla aktuální a zásadní
ekologů v Evropě a ve světě. Jako první výkonný viceprezident pro Zelenou dohodu Frans
Timmermans byl nápomocný při prosazování řady iniciativ v oblasti klimatu, energetické transformace a odlesňování
a obnova přírody. Zbývá však ještě mnoho udělat. Evropa a svět, a zejména ty klimaticky nejzranitelnější komunity, si nemohou dovolit pauzu nebo zpomalení.
Jsme dychtiví úzce spolupracovat s výkonným viceprezidentem Marošem Šefčovičem, abychom zajistili, že Evropská unie
stále pracuje na tom, aby byl na cestě k dosažení cílů Evropské zelené dohody. Ty by měly zahrnovat zajištění
přijetí silného a proveditelného zákona o obnově přírody.
Při svém slyšení bude muset kandidát na komisaře pro klima prokázat požadované odhodlání a integritu
vést práci na několika významných položkách, včetně:
 vedení přípravy návrhu ambiciózního cíle EU v oblasti klimatu do roku 2040 a položení základů pro
Klimatický cíl do roku 2035, na trajektorii přibližující EU ke klimatické neutralitě nejpozději v 1. čtvrtletí 2024
 obhajoba zvýšeného celosvětového úsilí o dosažení cíle 1,5 stupně Pařížské dohody a vytváření aliancí
s partnery Global South na COP28 ve Spojených arabských emirátech, včetně zajištění konkrétních kroků vpřed k ukončení
do éry fosilních paliv
 dokončit zbývající soubory týkající se klimatu v rámci balíčku Evropské zelené dohody, včetně problematiky účinnosti
normy pro budovy
 hájit nedávno schválené rozhodnutí EU požadovat do roku 2035 100% prodej automobilů bez emisí tím, že
paliva s cílem podkopat normy CO2 a navržením regulace vozového parku s nulovými emisemi.
Jsme však velmi znepokojeni nominací nizozemského designovaného komisaře Wopkeho
Hoekstra jako komisař pro klima. Jsme velmi skeptičtí, že Wopke Hoekstra má požadované pověření
a odbornou způsobilost k vedení tohoto kritického portfolia, které zahrnuje řadu nadcházejících kritických procesů. Naše obavy
jsou založeny na:

 jeho nedostatek odborných znalostí o politice EU v oblasti klimatu,
 jeho nedostatek zkušeností s klimatickou diplomacií na úrovni UNFCCC,
 jeho záznamy o tom, že oba pracovali v soukromém sektoru pro Shell, nadnárodní ropnou a plynárenskou společnost,
 jeho účinkování ve veřejných rolích. To zahrnuje poskytnutí 3,4 miliardy EUR na podporu letectví
společnost KLM během krize COVID19 jako nizozemský ministr financí a jako vůdce strany CDA,
a upuštění od vládních cílů snížit emise dusíku, aby byly v souladu s EU
závazky.
Evropská zelená dohoda byla klíčová pro urychlení cesty k hlubšímu, rychlejšímu a spravedlivějšímu přechodu. My
počítejte s tím, že převezmete osobní odpovědnost za to, že jmenovaný komisař plně splní podmínky
odpovědnosti komisaře pro klima v těchto časech rostoucí klimatické katastrofy a využívá své značné
schopnosti skutečně pokročit v agendě. Spoléháme na vás, že budete mít osobní ambiciózní vedení a budete pokračovat v propagaci a
transformativní evropská zelená dohoda, ke které jste se zavázali a kterou Evropa a svět potřebují. Také vás o to žádáme
podporovat výkonného viceprezidenta Maroše Šefčoviče při prosazování EGD a pomáhat realizovat jeho vizi,
„osoba na Měsíci“, kterou jste slíbili ve své politické deklaraci na začátku svého mandátu, a která
je nyní stále tak jasně zásadní.
Ujišťujeme vás, že naše sítě a občané v celé EU se těší na podporu odvážných přechodných kroků
směrem k udržitelnější a odolnější budoucnosti, která postaví život do středu tvorby politik EU.
S úctou,

Ester Asin, ředitelka Úřadu pro evropskou politiku WWF a současná předsedkyně Zelených 10.
Jménem:
Ariel Brunner, regionální ředitel, BirdLife Europe & Central Asia
Chiara Martinelli, ředitelka Climate Action Network (CAN) Europe
Mark Martin, výkonný ředitel, CEE Bankwatch Network
Patrick ten Brink, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB)
Jagoda Munić, ředitelka Friends of the Earth Europe
Magda Stoczkiewicz, programová ředitelka, Greenpeace European Unit
Génon K. Jensen, výkonný ředitel Health and Environment Alliance (HEAL)
Andrea Lichtenecker, výkonná ředitelka Naturefriends International
William Todts, výkonný ředitel pro dopravu a životní prostředí (T&E)